25.februāris – Starptautiskā kohleāro implantu diena

25. februāris. 2019

Nu jau vairāk kā 15 gadus arī Latvijas nedzirdīgajiem bērniem tiek dota iespēja dzirdēt.

Tagad pirmie bērni, kuru vecāki vēl vāca ziedojumus, jau ir pilngadīgi. Prieks par Mariju Satibaldijevu, Mareku Biruli, Santu Eviju Griņeviču un citiem, kuri nu jau studē augstskolās vai parasto vidusskolu pēdējās klasēs, labi runā un ir integrējušies dzirdīgo cilvēku sabiedrībā.
Par viņiem un citiem dzirdi ieguvušajiem bērniem jau ir rakstīts Latvijas masu medijos.
Marija Satibaldijeva, kura studē Nīderlandē, pirms pusotra gada ieguva Greiema Klārka stipendiju, kuru reizi gadā pasniedz vienam studentam, kurš izmanto kohleāro implantu.
2018. gada vasarā Latvijā pirmoreiz notika vājdzirdīgo bērnu talantu konkurss, kurā piedalījās arī daudzi bērni ar kohleārajiem implantiem.

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa