Valsts iestāžu bezatbildības dēļ invalīdi netiek aptiekās
Sabiedrībā tiek daudz runāts par likuma pārkāpumiem, to klaju ignorēšanu un birokrātisko "sūtīšanu no vienas mājas uz otru", kad runa ir par miljonāru interesēm. Ir atklāts kārtējais gadījums, kur tas izpaužas ciniskā, atklātā un ļoti skaidrā veidā – Valsts aģentūras vadītāja izsniedz likumam neatbilstošas atļaujas, atrunājās, ka reālās pārbaudes jāveic citai institūcijai, bet tā, savukārt, vienkārši pasaka – mums pietrūkst līdzekļu pārbaudīt. Pat neskatoties uz to, ka likuma pārkāpumi ir redzami burtiski deguna galā. Runa ir par Valsts Zāļu Aģentūru, Veselības inspekciju, lielo farmācijas biznesu un bagātu aptieku tīklu.
"Attiecībā uz aptieku pieejamību invalīdiem, tātad tiek paredzēti normatīvais regulējums tāds, ka ieejai jābūt bez sliekšņa un ja aptieka atrodas augstāk vai zemāk par pirmo stāvu, tad ir jānodrošina invalīdiem brīvi iekļūt šajā aptiekā un pārvietoties pa aptieku," apliecina Veselības inspekcijas Zāļu kontroles nodaļas vadītāja Linda Kalniņa. Ieeju sakārtošana prasa minimālus līdzekļus. Vairāki Latvijas un starptautiskie likumi nosaka, ka aptiekas drīkst darboties tikai tad, ja tās ir pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiem. "Apeirons" video komanda atklāja, ka Latvijā šajā jomā likums tiek klaji ignorēts. Liela daļa aptieku tam pilnībā nav piemērotas. Tomēr pretrunā likumam tās ir saņēmušas atļaujas un brīvi darbojās. Tātad, šī problēma saistīta ar augsti stāvošu valsts iestāžu darbinieku klajiem likuma pārkāpumiem. Veselības inspekcija, atbildot uz jautājumiem par aptieku pieejamību, aizbildinās ar līdzekļu trūkumu. "Apeirona" pārstāvis 45 minūšu laikā Rīgas centrā apsekoja vairāk kā 10 aptiekas, no kurām lielākā daļa bija nepieejamas. Varam droši apgalvot, ka aptieku apsekošana Rīgas teritorijā prasa minimālus finansiālus līdzekļus. Zāļu Valsts aģentūras vadītāja Adoviča paraksta pretlikumīgas licences Institūcija, kas piešķir aptieku licences, ir Zāļu valsts aģentūra. Aģentūras vadītāja Inguna Adoviča bija tik aizņemta, ka vairāku nedēļu laikā nespēja atlicināt laiku, lai izskaidrotu, kādēļ viņas paraksts ir uz pretlikumīgām aptieku licencēm. Arī Veselības ministrijas preses dienests vairāku nedēļu laikā nav atradis brīdi, kurā nozares visaugstāk stāvošā amatpersona varētu mums izskaidrot, kādēļ Adoviča izsniedz nelikumīgas atļaujas aptiekām. "Likuma pārkāpējs visupirms ir tas uzņēmums, kas deklarējis, ka atbilst prasībām. Bet atbildība par šo prasību ievērošanu ir Veselības inspekcijai. Licenzēšanas komisijai, protams, arī vajadzētu pārliecināties, ka viss ir kārtībā," norāda Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Bunbulis. "Tas nav mūsu kompetencē veikt šos apsekojumus. Mēs izvērtējam, ekspertējam dokumentāciju. Mēs paļaujamies uz to, ko norāda komersants. Tālāk Veselības inspekcija ir tiesīga apsekot šīs aptiekas un izvērtēt atbilstību vai neatbilstību kādiem normatīvajiem aktiem," taisnojas Zāļu valsts aģentūras pārstāve Sanita Skaidrā. Vispelnošākais cilvēks Latvijā nespēj sakārtot "Mēness aptieku" Savādi, ka citas valsts institūcijas, piemēram, CSDD vai valsts ieņēmumu dienests nepaļaujas vien uz uzņēmēju godaprātu, bet veic pārbaudes un auditus, taču ne zāļu valsts aģentūra, ne veselības inspekcija pārbaudes neuzskata par būtiskām. Piemēram, "Mēness aptieku" tīkla "Sentor Farm" īpašnieks bija vispelnošākā persona Latvijā 2009.gadā, taču tieši Mēness aptiekas izceļas ar to, ka ignorē Ministru kabineta noteikumos minētās vides pieejamības normas. Intervijā ar "Sentor Farm" pārstāvi, "Apeirona" biedrus atkal sūta uz Veselības inspekciju, jo uzņēmējs darot visu iespējamo, lai aptiekas būtu pieejamas. Tas, kādēļ jābūvē uzbrauktuve, kas traucē, mums netapa skaidrs. Mums tapa skaidrs, ka šajā jomā vērojami atklāti likuma pārkāpumi un izvairīšanās no savu tiešo pienākumu pildīšanas. Risinājums esošai situācijai joprojām tiek meklēts un Apeirons Ziņas arī turpmāk jūs informēs par to, vai nelikumīgi atvērtām aptiekām tiks saglabāta nelikumīgi izsniegta licence, vai Veselības inspekcijas darbinieki radīs spēku apsekot kaut vai tuvumā esošās aptiekas, vai miljonāriem piederošās aptiekās tiks padomāts ne tikai par likumu, bet arī pa elementāru cilvēcību?

Komentāri
harijs
2011-06-15 17:34:36
tas nu tiešām ir labs darbiņš
Vārds: *
Komentārs: *