Starptautiskā diena pret homofobiju
Katru gadu 17. maijā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā diena pret homofobiju un transfobiju. Šajā datumā 1990. gadā Pasaules Veselības organizācija izslēdza homoseksualitāti no Starptautiskā slimību klasifikatora. Neskatoties uz to, ka no šī brīža pagājuši vairāk nekā 20 gadi, Latvijā joprojām notiek mēģinājumi klasificēt homoseksualitāti kā slimību.

 

Latvijas Valsts prezidentam V. Zatleram

LR Saeimas priekšsēdētājai S. Āboltiņai

LR Ministru prezidentam V. Dombrovskim

LR Tiesībsargam J. Jansonam

 

 

Atklāta vēstule

 

Rīgā, 2011. gada 17. maijā

Nr. Iz17/05/2011

 

Katru gadu 17. maijā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā diena pret homofobiju un transfobiju. Šajā datumā 1990. gadā Pasaules Veselības organizācija izslēdza homoseksualitāti no Starptautiskā slimību klasifikatora. Neskatoties uz to, ka no šī brīža pagājuši vairāk nekā 20 gadi, Latvijā joprojām notiek mēģinājumi klasificēt homoseksualitāti kā slimību.

Šodien vēlamies pievērst Jūsu uzmanību jautājumiem, kas skar lesbietes, gejus, biseksuālus cilvēkus un transpersonas (LGBT), kā arī citas sabiedrībā mazaizsargātas grupas, un aicinām tuvākajā laikā veikt konkrētas darbības, lai nodrošinātu LGBT cilvēku un citu sabiedrības locekļu tiesisko aizsardzību, mazinātu pret LGBT cilvēkiem vērsto neiecietību un novērstu viņu sociālo izslēgšanu:

·        nodrošināt atšķirīgas attieksmes seksuālās orientācijas dēļ aizliegumu arī dzīves jomās ārpus nodarbinātības, tai skaitā attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem;

·        nodrošināt viendzimuma pāru tiesisku aizsardzību;

·        veikt grozījumus Krimināllikuma 78. pantā, paplašinot to pazīmju loku, kuras ir naida noziegumu pamatā, ietverot tajā seksuālo orientāciju, dzimuma identitāti, invaliditāti u.c. pazīmes;

·        veikt grozījumus Krimināllikuma 48. pantā, nosakot homofobisku un transfobisku motivāciju kā atbildību pastiprinošu apstākli;

·        ņemot vērā nesenos notikumus saistībā ar protestiem pret to, ka 9. klases sociālo zinību mācību grāmatā tiek minēts, ka homoseksualitāte vairs netiek uzskatīta par slimību, nodrošināt, lai nevienā normatīvajā aktā, politikas dokumentā un izglītības materiālos homoseksualitāte nebūtu klasificēta kā slimība;

·        nodrošināt ikvienam, tai skaitā LGBT skolēniem un studentiem, tiesības uz izglītību drošā vidē bez diskriminācijas, jebkādām neiecietības izpausmēm, bez vardarbības un izstumšanas;

·        nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei atbilstošu, skaidru, caurspīdīgu un cilvēka cieņu nepazemojošu dzimuma maiņas veikšanas un atzīšanas tiesisko regulējumu.

2010. gada 31. martā Eiropas Padomes Ministru komiteja pieņēma rekomendāciju (CM/Rec(2010)5) par pasākumiem, kādi ieviešami Eiropas Padomes dalībvalstīs, lai apkarotu diskrimināciju uz seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes pamata (turpmāk tekstā – Rekomendācija). Tajā ir ietvertas arī visas augstāk minētās darbības, kuras šajā vēstulē aicinām veikt.

Saskaņā ar Rekomendācijas 5. pantu Eiropas Padomes dalībvalstīm jānodrošina tas, lai Rekomendācija tiktu iztulkota attiecīgo valstu valodās un pēc iespējas plašāk izplatīta. Lūdzam mūs informēt par to, vai Rekomendācija ir iztulkota latviešu valodā un kādas darbības veic valsts iestādes, lai Rekomendācija būtu pieejama pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Ņemot vērā satraucošos reliģisko organizāciju un atsevišķu Saeimas deputātu centienus izglītības iestādēs liegt pieeju zinātniski pierādītai informācijai un ietvert reliģisko organizāciju pārstāvju zinātnē nebalstītu viedokli, kas veicina aizspriedumus un neiecietību pret homoseksualitāti un homoseksuāliem cilvēkiem, lūdzam sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1.      Vai tiek pievērsta uzmanība un uzraudzīts tas, lai izglītības iestādēs būtu pieejami un tiktu izmantoti tikai tādi mācību līdzekļi, kuros ir ietverta zinātniski pamatota informācija par cilvēku seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti?

2.      Vai pedagogiem un citām izglītības sistēmā nodarbinātām personām ir pieejamas apmācību programmas un/vai informatīvi materiāli, kuros tiek nodrošināta objektīva, zinātniski pamatota informācija par cilvēku seksuālo orientāciju un dzimuma identitāti, diskriminācijas jēdzienu un tās aizliegumu, un informācija kā atpazīt, analizēt un efektīvi novērst diskrimināciju, kas vērsta pret skolēniem vai studentiem viņu seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ?

3.      Vai un kā tiek nodrošināts tas, lai pedagogu, citu izglītības sistēmā nodarbināto personu, skolēnu un studentu vidū izglītības iestādēs netiktu izmantota homofobiska un transfobiska, t.i., LGBT cilvēkus noniecinoša, izsmejoša un aizspriedumaina valoda?

Uzskatām, ka patiesa labklājība var attīstīties tikai tajās valstīs, kurās valda līdztiesība, cienīta dažādība un ikviens sabiedrības loceklis jūtas pieņemts, novērtēts, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņu aizsargās. Ceram, ka arī Latvijā ir iespējama iekļaujoša sabiedrība, kura kopīgiem spēkiem veicinās valsts labklājību.

 

Ar cieņu,

 

 

 

Linda Freimane

Valdes priekšsēdētāja

 

 

Vēstuli atbalsta šādas nevalstiskās organizācijas:

ILGA-Europe (Starptautiskās lesbiešu un geju asociācijas Eiropas nodaļa);

Latvijas Cilvēktiesību centrs;

Resursu centrs sievietēm „Marta”;

biedrība „Papardes zieds”;

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”;

biedrība „Jaunatne pret AIDS”.