Praksē NVA varēs iesaistīties arī jaunieši ar augstāko izglītību humanitārajās zinātnēs
Lai atvieglotu prasības un plašākam jauniešu skaitam sniegtu iespēju iesaistīties darba praksēs, turpmāk pie Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) inspektora varēs praktizēties arī bezdarbnieki ar iegūtu augstāko izglītību humanitārajās zinātnēs un sociālajā labklājībā un iegūtu vismaz trīs mēnešu darba pieredzi.

To paredz šodien valdības apstiprinātie grozījumi noteikumu projektā "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība". Kopumā pasākuma īstenošanā tiks ieguldīti Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļi 482 300 latu apmērā. Pasākums tiks īstenots līdz 2012.gada 1.aprīlim.

Turpmāk darba praksēs pie NVA inspektoriem varēs iesaistīties jaunieši bezdarbnieki vecumā līdz 25 gadiem, kuri nesaņem pabalstu un kuriem ir vismaz trīs mēnešus ilga darba pieredze, labas latviešu valodas zināšanas un bezdarba laikā nav saņemts atbalsts jauniešu darba praksē vai atbalstītās nodarbinātības pasākumos mērķgrupu bezdarbniekiem.

Tāpat jauniešiem jābūt augstākai izglītībai šādās jomās: pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, informācijas un komunikācijas zinātnes, komerczinības un administrēšana, tiesību zinātne, sociālā labklājība.

Ja pretendentu skaits pārsniegs prakses vietu skaitu, priekšrocība iesaistīties pasākumā būs tiem bezdarbniekiem, kuriem ir maģistra grāds iepriekšminētajās jomās, personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un tiem, kam ir labas saskarsmes un uz klientu vērstas darbības prasmes, ko apliecina karjeras konsultanta novērtējums.

Uzsākot praksi, jaunieši sākotnēji 40 stundas tiek apmācīti veicamajam darbam. Mācību laikā bezdarbniekiem kompensē arī sabiedriskā transporta izmaksas. Prakses vieta NVA filiālēs tiek nodrošināta vienu gadu un prakses laikā bezdarbnieki katru mēnesi saņem stipendiju 150 latu apmērā.

Plānots, ka divu gadu laikā NVA papildus varēs piesaistīt 144 atbalsta darbiniekus esošajiem inspektoriem un referentiem nodarbinātības jautājumos no kvalificēto bezdarbnieku vidus. Pašlaik NVA praktizējas aptuveni 70 jaunieši.

Šāda rīcība nepieciešama, ņemot vērā straujo bezdarba un pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugumu tieši jauniešu vidū, kā arī NVA samazināto darbinieku skaitu un palielināto noslodzi. Pēc statistikas datiem, pēdējā gada ietvaros bezdarbnieku skaits uz vienu inspektoru ir dubultojies. Būtiskais darba apjoma pieaugums apgrūtina klientu apkalpošanu.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *