Sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Latgalē saņēmuši 163 bērni ar funkcionāliem traucējumiem
Īstenojot projektu "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā", 2018.gadā sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus reģionā saņēmuši 163 bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
Pērn noslēgusies projektā iesaistīto 402 Latgales reģiona bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu sagatavošana. Daļa no pašvaldībām jau pašlaik sākusi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu projektā iesaistītajiem pašvaldību iedzīvotājiem - gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Šīm mērķgrupām līdz šim visaktīvākās sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzējas ir bijušas Rēzeknes un Daugavpils pilsētas, kā arī Ludzas, Viļānu, Rēzeknes un Daugavpils novadu pašvaldības.

Saņemtie pakalpojumi un izvēlētie pakalpojuma sniedzēji ir ļoti dažādi, jo tie ir atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām, skaidroja Zuģickis. Bērni saņēmuši fizioterapijas, masāžas, reitterapijas, kanisterapijas, smulšu terapijas un audio logopēda pakalpojumus.

Pieprasīti ir arī atelpas brīža un aprūpes pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību saistībā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Lai saņemtu abus šos pakalpojumus, nav nepieciešama bērna izvērtēšana un individuālā atbalsta plāna sastādīšana.

Projekts piedāvā atbalstu arī bērnu ar funkcionāliem traucējumu vecākiem. Šo atbalstu 2018.gadā ir izmantojuši sešu pašvaldību 46 bērnu likumiskie pārstāvji, apmeklējot fizioterapeita individuālās nodarbības, masāžas, psihologa konsultācijas.