3. decembrī – Saeima cilvēkiem ar invaliditāti
Atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, Saeimā pirmdien, 3.decembrī, notiks ikgadējā diskusija „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”. Šogad tajā plānots diskutēt par jautājumiem, kas skar sievietes ar invaliditāti – dzimumu līdztiesību, reproduktīvo veselību un vardarbību ģimenē un institūcijās.
Diskusijas atklāšanā klātesošos uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride, labklājības ministrs Jānis Reirs, veselības ministre Anda Čakša un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” valdes priekšsēdētāja Gunta Anča.

Diskusiju rīko Saeimas Sociālo un darba lietu komisija un organizācija „SUSTENTO”, un to vadīs Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs A.Skride.

Diskusija pirmdien, 3.decembrī, notiks Saeimas nama Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11, un tā sāksies pulksten 11.00. Konferencei interesenti varēs sekot līdzi tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

Latvijas parlamentā diskusija „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”, atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti – 3.decembri –, tiek rīkota kopš 2010.gada. Šīs dienas mērķis ir veicināt informētību un izpratni par invaliditātes jautājumiem, kā arī mobilizēt praktisku atbalstu šiem cilvēkiem.

Programma:

10.00 – 11.00 Dalībnieku ierašanās (Sarkanā zāle)

11.00 – 11.20 Atklāšanas uzrunas (Sarkanā zāle) • Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece • Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride • Labklājības ministrs Jānis Reirs • Veselības ministre Anda Čakša • LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča

11.20 – 12.00 Temats: Dzimumu līdztiesība invaliditātes aspektā • Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa • LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča Dalībnieku diskusija Vada Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride

12.00 – 12.50 Temats: Sievietes ar invaliditāti reproduktīvā veselība • Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktores vietniece, Ārstniecības kvalitātes daļas vadītāja p. i. Antra Valdmane • Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas pārstāve Dr. Vija Veisa • Biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle Dalībnieku diskusija Vada Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride

12.50 – 13.30 Temats: Vardarbība pret sievieti ar invaliditāti ģimenē un institūcijās • Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskais padomnieks Juris Siļčenko • Biedrības Resursu centrs sievietēm “Marta” Liene Celmiņa Dalībnieku diskusija Vada Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride

13.30 – 14.00 Diskusijas noslēgums un secinājumi • Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride • LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča

Kafijas galds (Balsošanas zāle)

Diskusijas laikā tiks nodrošināts surdotulkojums Diskusija būs skatāma tiešsaistē Saeimas interneta mājaslapā www.saeima.lv