Sporta festivāls “Nāc un sporto sev par prieku:
Aicinām piedalīties ikgadējā sporta festivālā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti "Nāc un sporto sev par prieku!" 14. novembrī Elektrum Olimpiskajā centrā Rīgā. Kā ik gadu, pasākumā būs dažādas individuālās sporta aktivitātes. Šogad plānojam organizēt arī peldēšanas sacensības (nolikums un vairāk informācija sekos tuvākā laikā).
Pielikumā festivāla nolikums, lai laicīgi variet gatavot dalībnieku sarakstus, rezervēt transportu (kuriem nepieciešams) un veikt citas nepieciešamās formalitātes. Aktivitāšu sarakstu nosūtīsim tuvākā laikā.

Aicinām visus aktīvi gatavoties un piedalīties! 

Lūdzu informējiet, ja ir jautājumi!

Informējiet citus kolēģus, bērnu vecākus un interesentus par iespēju piedalīties šai pasākumā!

Organizatoriska informācija tiks nosūtīta apmēram nedēļu pirms festivāla!

NOLIKUMS

Bērnu un jauniešu ar invaliditāti sporta festivāla „Nāc un sporto sev par prieku! nolikums

I. Mērķi un uzdevumi

1. Iepazīstināt dalībniekus ar dažādām sporta aktivitātēm, kas ir piemērotas bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.

2. Radīt iespēju katram pasākuma dalībniekam iesaistīties pielāgotās fiziskās aktivitātēs.

3. Motivēt arī turpmāk ikdienā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.

4. Atzīmēt Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas 25 gadu darbību.

II. Vieta un laiks

5. Sporta festivāls notiks 2018.gada 14.novembrī plkst. 11.00 SIA „Elektrum Olimpiskais centrs” sporta bāzē, Rīgā, Grostonas ielā 6b.

III. Vadība

6. Sporta dienu organizē Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija ar Rīgas Domes un LR IZM atbalstu.

IV. Dalībnieki

7. Sporta dienā piedalās Rīgas bērni un jaunieši ar invaliditāti un uzaicinātie ciemiņi no citām Latvijas pilsētām.

8. Dalībnieku vecums no 8 līdz 35 gadiem.

9. Sporta dienas dalībnieki ierodas sporta tērpos un sporta apavos.

V. Sacensību programma

10.Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30.

11. Sporta dienas atklāšana: 11.00

11.1. Sporta aktivitātes: no plkst. 11.15 līdz plkst. 14.00

12. Disciplīnas:

12.1. Individuālas sporta aktivitātes ar dažādu sporta disciplīnu elementiem.

13. Plkst. 14.00 – apbalvošana.

VI. Organizācija

14.Sporta pasākumā tiesnešu darbu veiks LSPA studenti un Juglas vidusskolas skolēni.

VII. Apbalvošana

15. Dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteiguma balvām.

VIII. Pieteikumi

16. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 5. novembrim e-pasts aija@asports.lv, tālr.

29203488 (skat. pieteikuma formas paraugu pielikumā).

17. Par savu veselības stāvokli sacensībās atbild paši dalībnieki vai viņu pavadoņi.

18.Ēdināšanu pasākumā nenodrošinām. Lūdzam dalībniekiem paņemt līdz dzeramo ūdeni.

19. Papildus informācija pa tālr. 29203488 vai aija@asports.lv