Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēde 9. novembrī
Tika izskatīti šādi jautājumi:
  1.  Informācija par pētījuma Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģiju pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai rezultātiem (ziņotājs: Sabiedrības integrācijas fonds);
  2.  Deinstitucionalizācijas process Latvijā – aktuālā situācija (ziņotājs: Labklājības ministrija);
  3.  Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēku ar invaliditāti komitejas rekomendācijas un jautājumi Latvijai saistībā ar Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu (ziņotājs: Labklājības ministrija).

Par pirmo punktu. Pēc Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) veiktās analīzes datiem, sabiedrībā joprojām nav pietiekamas izpratnes par svarīgām līdztiesības lietām, kas ierobežo sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto cilvēku nodarbinātību un virzību uz iekļaujošu sabiedrību kopumā. SIF pētījums rāda, ka 57 % Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka nezina savas tiesības, vairāk nekā divas trešdaļas (74 %) uzskata, ka personīgi neko nevar paveikt, lai ikdienā mazinātu diskrimināciju, bet katrs otrais – 56 % – domā, ka, redzot nevienlīdzīgu attieksmi, jāiejaucas ir tikai atsevišķos gadījumos. Lēnām, bet uzlabojas sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Taču, ja sadzīves situācijās tolerance pamazām palielinās, tad tomēr gandrīz katrs desmitais – 9,6 % – negribētu, lai šādi cilvēku tiktu pieņemti darbā viņu darbavietās. Lai turpinātu darbu pie sabiedrības izpratnes veicināšanas, tiks realizēta ilgtermiņa informācijas kampaņa.

Otrais. Labklājības ministrijas pārstāvji sēdē informēja arī par deinstitucionalizācijas projekta aktualitātēm un saņemtajām rekomendācijām no ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu. Tika atbalstīta iecere, ka deinstitucionalizācijas projekta ietvaros reģionālo plānu izstrāde ir jāpabeidz tuvāko sešu mēnešu laikā. ANO komiteja Latvijai kopumā izteikusi gandrīz 50 rekomendācijas, kā divas galvenās rekomendācijas par kuru izpildi jāziņo pēc gada izvirzītas neatkarīga dzīve un iekļaušana kopienā, kā arī iekļaujoša izglītība.

Saistībā ar rekomendāciju par veselības aprūpes pakalpojumu un ēku pieejamību notika diskusija par veselības aprūpes iestāžu, īpaši zobārstniecību un laboratoriju, kā arī ģimenes ārstu prakšu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.

Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte sēdes laikā norādīja, ka novērojusi ļoti lielu skaitu zobārstniecību un laboratoriju, kuras nav pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Viņu tas satrauc, jo 2014.gadā stājās spēkā grozījumi, ar kuriem ārstniecības iestādēm vides pieejamība ir obligāti jānodrošina. Redzēts arī jauns medicīnas centrs, kuram uzbrauktuve izbūvēta, tomēr tā ir neatbilstoša, kā rezultātā cilvēks ar platāku vai šaurāku ratiņkrēslu nevar pa to uzbraukt - visiem cilvēkiem nav vienādi ratiņkrēsli.

Tika nolemts lūgt Veselības inspekciju kādā no nākamajā sēdēm sniegt izvērstu informāciju par ārstniecības iestāžu pieejamības situāciju un vides pieejamības uzraudzību.

Trešais. Tika sniegtas dažādas rekomendācijas, no kuram galvenās:

  •        Neatkarīga dzīve un iekļaušana kopienā – paātrināt deinstitucionalizāciju, pastiprināt pašvaldību iesaisti, nodrošināt kvalitatīvu individuālu palīdzību.
  •        Iekļaujoša izglītība – nodrošināt, ka netiek atteikta iespēja mācīties vispārizglītojošajās skolās, piešķirt līdzekļus saprātīgu pielāgojumu veikšanai, lai veicinātu visu audzēkņu ar invaliditāti pieeju izglītībai visos līmeņos.

Kopumā tika saņemtas 48 rekomendācijas.

Pēc informācijas par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām izraisījās diskusija par mediju kampaņām, kurās tiek lūgti ziedojumi bērnu "ārstēšanai", uzskatot par nepieņemamu šādu bērnu parādīšanu kā žēlsirdības objektus. Tiek rekomendēts noteikt sankcijas publiskām kampaņām, kas veicina labdarības pieeju bērniem ar invaliditāti.

Vairāk informācijas par šo padomi, nolikumu, sēžu protokolus un prezentācijas meklējiet šeit: http://www.lm.gov.lv/text/559  

Tur arī kontakti priekšlikumu iesniegšanai.


Komentāri
engpercivalclaudepc@
2018-01-28 18:41:03
Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt. ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt.
Vārds: *
Komentārs: *