Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darba devējus uz informatīvu pasākumu
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) 28.jūnijā aicina Kurzemes reģiona darba devējus, izglītības un sociālās jomas pārstāvjus apmeklēt informatīvo pasākumu “Nodarbinātības un apmācību iespējas personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem”.
Informatīvais pasākums notiks Kuldīgā, Mākslas namā, 1905.gada ielā 6, no pulksten 10:00 – 14:30.

Pētījumi liecina, ka pēdējo septiņu gadu laikā Latvijā ir strauji pieaudzis cilvēku ar invaliditāti skaits. Fiziska un garīga rakstura traucējumi un invaliditāte kalpo par iemeslu tam, ka cilvēkiem ir lielas grūtības iesaistīties aktīvā darba meklēšanā. Līdz ar to ir būtiski aktualizēt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti vietu sabiedrībā, par profesijām un prasmēm, kuras apgūstot, cilvēki ar invaliditāti varētu iekļauties darba tirgū, kā arī par sabiedrībā valdošajiem stereotipiem, aizspriedumiem un iespējamajiem risinājumiem to mazināšanai.

Pasākumā tiks aktualizēti jautājumi par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem mācību iespējām, kā arī par iespējām iekļauties darba tirgū pēc apmācību pabeigšanas. Tāpat Kurzemes reģiona izglītības speciālisti dalīsies ar pieredzi audzēkņu apmācībās un sadarbībā ar darba devējiem. Darba devēji, kuri nodarbina savā uzņēmumā personas ar invaliditāti, dalīsies pieredzē – kāda ir izveidojusies šī sadarbība.

Pasākumā aicināti piedalīties darba devēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, biedrības, izglītības iestādes, valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji un darbinieki un citi interesenti.

Pasākums tiek īstenots ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros.

darba kārtība šeit:

http://siva.gov.lv/jaunums/socialas-integracijas-valsts-agentura-aicina-darba-devejus-uz-informativu-pasakumu.html

Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *