Nometne "Izaicinājums" 2.-8. jūlijā
Nometne “Izaicinājums” notiks jau desmito reizi. Šoreiz tā notiks 2.-8 jūlijā Spāres internātpamatskolā
Projekta/nometnes galvenie mērķi ir:

1.     Ar radošu un fizisku aktivitāšu palīdzību sniegt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti atklāt un paplašināt viņu spēju un iespēju robežas un ļaut apzināties un celt savu vērtības apziņu.

2.     Veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrības norisēs, motivējot viņus kļūt par aktīviem sabiedrības locekļiem.

3.     Popularizēt veselīga dzīves veida un katram atbilstošu fizisku aktivitāšu nozīmi.

4.     Caur dažādām aktivitātēm iepazīt kristīgas pamatvērtības

Projekta/nometnes galvenie uzdevumi ir:

1.     Apzināt cilvēkus ar invaliditāti no lauku rajoniem, kuriem šāda veida nometne noder visvairāk un ir kā sākumposms jaunai, jēgpilnai dzīvei.

2.     Iepazīstināt cilvēkus ar invaliditāti ar pašvērtības celšanas nozīmi un iespējām.

3.     Pilnveidot cilvēku ar invaliditāti izpratni par viņu vērtību, apzinoties sevi kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus.

4.     Ar kopīgu aktivitāšu (sporta spēles, grupu darbs u.c.) palīdzību attīstīt savstarpējās komunikācijas prasmes.

5.     Ar dažādu mākslas novirzienu darbnīcu palīdzību veicināt un attīstīt cilvēku ar invaliditāti radošo domāšanu.

6.     Veicināt jauniešu ar un bez invaliditātes savstarpējo sapratni (cilvēki, kas pildīs asistentu lomu, būs bez invaliditātes, un daži pat pirmo reizi mācīsies palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti).

Nometnē piedalīsies cilvēki ar invaliditāti no dažādiem Latvijas reģioniem. Arī nometnes darbinieki, palīgi un cilvēki, kas pildīs asistentu pienākumus, lai cilvēki ar invaliditāti varētu justies pilnvērtīgi un neierobežoti, ieradīsies no dažādām Latvijas vietām. Kopumā iesaistīto personu skaits ir liels, tāpēc arī prasības piemērotu telpu izvēlē ir specifiskas. Cēsu rajona Spāres internātskolas ēka un tās teritorija ir viena no ļoti nedaudzajām, kas ir vismaz daļēji pielāgota un piemērota cilvēku ar kustību traucējumiem uzņemšanai un nometņu rīkošanai.

Pēc iepriekšējo gadu nometņu rīkošanas pieredzes zināms, ka tās dalībnieki būs atpūtušies, patīkami un lietderīgi pavadījuši laiku, metuši sev jaunus izaicinājumus un ieguvuši zināšanas, kuras tiem būs iespējams pārdomāt, izvērtēt un pielietot savā ikdienā. Aizvadīto nometņu dalībnieku pozitīvās atsauksmes un izmainītais skats uz dzīvi dod spēku un ticību, ka šādas nometnes ir vērts rīkot arī turpmāk. Nenoliedzams ieguvums cilvēkiem ar invaliditāti, kas piedalījušies šajā nometnē, ir arī jauni draugi, ar kuriem nākotnē tikties, sarakstīties, uzturēt kontaktus un nejusties vientuļiem.

Jāpiesakās pie Ailitas Kukas Youth with a Mission-Riga Wings for Wheels

Tel. (+371) 29396007

ailita_kuka@inbox.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *