Pērn Rīgā grupu dzīvokļi nodrošināti 127 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
Kā uzskata pašvaldība, Rīgas pašvaldības budžeta iespēju robežās sekmīgi tiek veikts deinstitucionalizācijas process, tas ir attīstīts un nodrošināts plašs nepieciešamo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu klāsts pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam, audžuģimenēm un citiem.
Pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem Rīgas pašvaldībā ir izveidoti astoņi grupu dzīvokļi, nodrošinot 115 vietas, tai skaitā Rīgā ir septiņi grupu dzīvokļi, kuros ir 113 vietas, un viens grupu dzīvoklis izveidots lauku vidē ārpus Rīgas, kurā ir divas vietas. Grupu dzīvokļa pakalpojumu nodrošina sešas līgumorganizācijas. 2016.gadā grupu dzīvokļa pakalpojumu saņēma 127 personas.

Tāpat galvaspilsētā izveidotas trīs specializētās darbnīcas, kurās kopā ir 38 vietas. Specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošina trīs līgumorganizācijas un 2016.gadā specializēto darbnīcu pakalpojumu faktiski saņēma 47 personas.

Savukārt 11 izveidotajos dienas aprūpes centros kopā ir 275 vietas, tai skaitā septiņos no tiem personām ar vieglas un vidējas garīgās attīstības traucējumiem kopā ir 202 vietas, divos personām ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem ir 28 vietas un divos personām ar psihiskās veselības traucējumiem ir 45 vietas. Dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošina sešas līgumorganizācijas. 2016.gadā dienas aprūpes centra pakalpojumu faktiski saņēma 336 personas.

Labklājības departaments skaidro, ka deinstitucionalizācijas mērķa grupas klienti saņem sociālo palīdzību, aprūpes mājās pakalpojumus un citus sociālos pakalpojumus. Galvaspilsētā gadā vidēji 6-10 gadījumos, personas ar garīgā rakstura traucējumiem, kuras iepriekš mitinājās Valsts Sociālās aprūpes centrā, sāk dzīvi pašvaldībā un saņem sabiedrībā balstītos pakalpojumus.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam Rīgas pašvaldībā tiek nodrošināts īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem "Atelpas brīdis". 2016.gadā pakalpojumu saņēma 46 bērni. Savukārt dienas aprūpes centru pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 2016.gadā saņēma 71 bērns. Agrīnās intervences programmā "Bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem vecumā no 18 mēnešiem līdz 7 gadiem" pērn pakalpojumu saņēma 33 bērni.

Tāpat pašvaldība sniedz psihosociālo palīdzību krīzes situācijā bērniem ar neārstējamā progresējošām slimībām. 2016.gadā šo pakalpojumu saņēma 44 bērni.

Pašvaldība attīstīta pakalpojumu arī alternatīvām bērnu aprūpes formām, piemēram kopš 2012.gada tiek nodrošināta "Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem". Pērn šo pakalpojumu saņēma 319 personas.

Departaments informēja, ka šogad kā viena no prioritātēm ir izvirzīts darbs pie "Krīžu - profesionālās audžuģimeņu pakalpojuma izveides", turklāt tiek turpināts darbs pie Rīgas pašvaldības Bērnu jauniešu centra struktūrvienību pārveidošanu par ģimenes tipa aprūpes modeli. Šobrīd Rīgas pašvaldībā pilnībā uz šo modeli, kur bērni vienā dzīvoklī nav vairāk kā astoņi, paši iesaistās savas dzīves organizēšanā ir pilnībā pabeigta "Ziemeļos" un " Vitā". Primāri tiek izvērtēta iespēja nodrošināt bērna aprūpi ģimenes tipa modelī vai atbilstošākajā struktūrvienībā Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu centrā.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *