Personas ar invaliditati aicina mācīties Alsviķos!
Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība Alsviķos, Alūksnes novadā aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību

 2017./2018. m g. uzņemšana sekojošās profesijās:

* Aprūpētājs    3 gadi

* Šuvējs            3 gadi

* Pavārs            3 gadi

JAUNIEŠU GARANTIJAS grupās (vecumā no 17 līdz 29 gadiem)

* Galdnieks      1 gads

* Šuvējs             1 gads

ATVĒRTO DURVJU diena

2017. gada 28. aprīlī pulksten 12.00, Alsviķos

Pakalpojumi:

* dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 8.50 mēnesī)

* ēdnīca (valsts apmaksāta, 4 reizes dienā, ēdināšana personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem maksas pakalpojums);

* fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, logopēda, zīmju valodas tulka;

* pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, bibliotēka, interneta pieslēgums).

Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

Tālrunis informācijai par uzņemšanu: 64307132, 26158008; fakss 64307135 e-pasts: arodskola@alsviki.lv ;

mājaslapa: www.smiltenestehnikums.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *