Par diviem gadiem pagarina novērtēšanas sistēmas ieviešanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
Valdība par diviem gadiem pagarina atbalsta funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas ieviešanas termiņu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Sākotnēji tika paredzēts, ka sistēma tiks ieviesta līdz 2020.gada beigām, tomēr Labklājības ministrija (LM) secinājusi, ka sistēmas ieviešanai vēl nepieciešama sākotnējā izpēta par to, cik daudz un kāda veida aprīkojums nepieciešams funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izveidei, kādas telpas un kādā kvadratūrā nepieciešamas aprīkojuma un iekārtu novietošanai, uzstādīšanai un darba vietu iekārtošanai. Līdz ar to sistēmas ieviešana pagarināta līdz 2022.gada beigām.

Kā iepriekš norādīja LM, sistēma nepieciešama, jo cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tostarp ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, nav laicīgi pieejami atbilstoši tehniskie palīglīdzekļi, tādējādi šiem cilvēkiem ir apgrūtināta iekļaušanās izglītības sistēmā, darba tirgū un sabiedrībā.

Lai uzlabotu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu, plānots izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu un asistīvo tehnoloģiju jeb tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm. Paredzēts, ka sistēmu izveidi un darbību nodrošinās nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari".

Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei un ieviešanai ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu paredzētas vairākas aktivitātes, tostarp izvērtēt ārvalstīs un Latvijā šobrīd pielietotos funkcionēšanas novērtēšanas instrumentus un tehnoloģijas, kā arī iespējas to ieviešanai Latvijā.

Tāpat LM plāno izstrādāt funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas aprakstu - funkcionēšanas novērtēšanas protokolus atbilstoši izstrādātajām funkcionēšanas metodēm, metodiskos materiālus funkcionēšanas novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu objektīvi noteikto funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā.

Balstoties uz novērtējumu, cilvēkam paredzēts nodrošināt visatbilstošāko tehnisko palīglīdzekli, mazināt rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem un novērst situācijas, kad tiek iepirkti tehniskie palīglīdzekļi, kas vēlāk netiek izmantoti, jo pieprasījums ir mazinājies vai mainījies.

Papildus "Vaivaru" speciālistu apmācībai plānoti izglītojoši pasākumi par izstrādāto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu iesaistītajām interesentu grupām - pašvaldību sociālo dienestu, ārstniecības iestāžu, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) un Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālistiem.

Savukārt, ieviešot tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmu, plānots nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un apmaiņu ar tiem. Paredzēts piešķirt tieši uz mācību procesu vērstus tehniskos palīglīdzekļus, tādējādi palielinot apmācāmo bērnu un jauniešu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu izglītības iestādēs un nākotnē mazinot to cilvēku skaitu, kam izglītības trūkums neļaus iekļauties darba tirgū.

Vienlaikus ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu LM plāno izveidot iepriekšminēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru telpas funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas vajadzībām, iegādāties novērtēšanai nepieciešamo aprīkojumu, kā arī iegādāties tehniskos palīglīdzekļus apmaiņas fonda darbībai un izveidot datubāzi funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai.

Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveidei un ieviešanai kopējais finansējums ir 1,32 miljoni eiro, tai skaitā 1,12 miljoni eiro ir ESF finansējums un 198 400 eiro - valsts budžeta finansējums.

Savukārt infrastruktūras attīstībai kopējais finansējums ir 4,07 miljoni eiro, tai skaitā 3,46 miljoni eiro ir ERAF finansējums un 611 500 eiro - valsts budžeta finansējums.

2014.gada 31.decembrī rindā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu gaidīja 5852 cilvēki, no kuriem 868 cilvēkiem bija tiesības uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu steidzamības kārtā - cilvēki ar pirmreizējiem funkcionēšanas traucējumiem pēc operācijām, avārijām, hroniskām saslimšanām, citām ārkārtējām problēmām un bērni.


Komentāri
Doimic Hannelore
2017-02-04 00:48:38
K rukám; Potřebuji půjčku garantovanou sazbu ve výši 3% podílu platit své dluhy nebo účty nebo pro obchodní účely? Jsem-li, pak prosím kontaktujte nás ještě dnes a naše společnost email: unverialfund@outlook.com Všechny názvy: Půjčka Částka potřebná: Výpůjčky: Osobní Telefon: měsíční příjem: dík
Vārds: *
Komentārs: *