Konsultatīvā nodaļa bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām
27. oktobrī atklāta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa, kas sniegs konsultācijas un izstrādās atbalsta programmas bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām.
Pieteikties konsultācijām un atbalsta programmas izstrādei bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām var jau no 2016.gada 3. oktobra, zvanot uz tālruni 67359129 vai rakstot konsultativaiscentrs@bti.gov.lv . Klātienes konsultācijas nodaļa uzsāks sniegt no 2016.gada 1. novembra.

Konsultācijas var pieteikt bērna vecāki, aizbildņi, bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, bāriņtiesas (ja individuālā atbalsta programma jāizstrādā bērnam, kurš ievietots audžuģimenē).

Konsultatīvā nodaļa atrodas Ventspils ielā 53, 4. stāvā.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *