Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti
Atbalstu varēs saņemt tikai tās ģimenes, kuras būs uzrakstījušas iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā
1.Bērna vajadzību izvērtēšana

Izvērtēšanu veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihologu, ergoterapeitu un, ja nepieciešams, arī fizioterapeitu.

2.Atbalsta plāna izstrāde

Atbalsta plānos tiks norādīti bērniem un viņa likumiskajiem pārstāvjiem rekomendētie sociālie pakalpojumi.

3.Pakalpojumu saņemšana

Bez maksas varēs saņemt kādus no sev rekomendētajiem pakalpojumiem, piemēram: sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, fizioterapiju, dalību izglītojošās atbalsta grupās..

 UZZINI VAIRĀK!

Iesniegumi sociālajos dienestos tiek pieņemti līdz oktobra beigām vai kamēr sasniegts personu skaits, kuram plānots veikt individuālo vajadzību izvērtēšanu. Par pieteikšanos vairāk uzzini savas pašvaldības sociālajā dienestā: http://ej.uz/SocDienesti

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, tiek sniegts Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Kurzemē DI process tiek īstenots projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar visām Kurzemes pašvaldībām un to līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Līdzīgi projekti tiek ieviesti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos.

Mēs esam par to rakstījusi jau agrāk, bet šodien ir pēdējā diena, kad var pieteikties!!!


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *