LM plāno pilnveidot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus
Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, tai skaitā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Saņemot savām individuālajām vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus, šiem cilvēkiem būtu nodrošinātas iespējas iekļauties darba tirgū.
Minētos pakalpojumus, tāpat kā līdz šim, nodrošinās Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Tā ir Latvijā vienīgā valsts institūcija, kura par valsts budžeta līdzekļiem sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti.

Plānots, ka SIVA pārskatīs un pilnveidos esošās izglītības programmas, paplašinot uz individualizētu pieeju balstītu izglītības programmu klāstu, tās piemērojot cilvēku ar I un II grupas invaliditāti vajadzībām un viņus orientējot uz iekļaušanos darba tirgū. Tas ir nepieciešams, jo līdz šim ir bijušas situācijas, kad cilvēki ar invaliditāti tieši veselības stāvokļa dēļ nespēja līdz galam apgūt izglītības programmas.

Atbilstoši starptautiskajai praksei SIVA pakalpojumu modelis sastāvēs no vairākiem posmiem. Pirmais posms ir profesionālās piemērotības noteikšana. SIVA karjeras konsultants vai psihologs apzinās iespējamos pakalpojumu saņēmējus, un veidos viņu motivāciju pakalpojuma saņemšanai. Ja cilvēks ir motivēts uzsākt pakalpojuma saņemšanu, tad līdz 10 dienu ilgā profesionālās piemērotības noteikšanas procesā SIVA speciālisti novērtēs cilvēka veselības stāvokli un funkcionālos traucējumus, mērķtiecību, motivāciju, intereses un spējas apgūt jaunu informāciju, kā arī novērtēs iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Nākamais posms - profesionālā rehabilitācija. To varēs uzsākt tikai pēc profesionālās piemērotības noteikšanas. Profesionālā rehabilitācija, atbilstoši individuālā sociālās rehabilitācijas plānā noteiktajam, varēs ietvert virkni aktivitāšu, tostarp, profesionālās kvalifikācijas iegūšanu akreditētās profesionālās izglītības programmās un profesijās, līdz 160 stundu ilgu prasmju apguves programmu cilvēkiem ar invaliditāti, kuras cēlonis ir garīga rakstura traucējumi, līdz 48 stundu ilgu motivācijas stiprināšanas programmu cilvēkiem ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti, līdz 80 stundu ilgu individuālo sociālo rehabilitāciju darbspēju atjaunošanai, līdz 48 stundu ilgu apmācību cilvēka pašaprūpes iemaņu pilnveidošanai.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 28.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts Kārtība, kādā personas saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Ar projektu iespējams iepazīties LM tīmekļa vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789

Saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem 2015. gadā valstī bija 174605 cilvēki ar invaliditāti, tajā skaitā 62444 ar III grupas invaliditāti, 80316 ar II grupas invaliditāti un 23585 - ar I grupas invaliditāti, kā arī 8260 bērni ar invaliditāti.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *