Rehabilitācijas organizāciju apvienība aicina atbalstīt sociālā budžeta finansējuma piesaisti veselības aprūpei
Latvijas Rehabilitācijas organizāciju apvienība aicina politiķus atbalstīt sociālā budžeta finansējuma piesaisti veselības aprūpei, norāda apvienības prezidents Aivars Vētra.
Asociācija atzīst, ka finansējuma palielināšanas avotu izvēle ir politiķu atbildība un medicīnas profesionālo organizāciju galvenais uzdevums ir iesaistīties diskusijā par medicīnas pakalpojumu organizāciju, tomēr organizācija aicina atbalstīt "sociālā budžeta finansējuma piesaisti veselības aprūpei noteiktu subakūtu rehabilitācijas medicīnas un īslaicīgās aprūpes pakalpojumu apmaksai - darba spēju atgriešanai, lai pacients pēc slimības varētu atgrieztos savā darba vietā un invaliditātes mazināšanai".

Rehabilitācijas speciālisti uzskata, ka Veselības ministrijas (VM) izvirzītā mērķa - veselīga dzīves ilguma pagarināšana - sasniegšana ir atkarīga ne tikai no veselīga dzīves veida veicināšanu sabiedrībā, savlaicīgas diagnostikas un ārstēšanas, bet arī no mērķtiecīgu aktīvas rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu nodrošināšanas nepieciešamajā apjomā.

Asociācija ierosina rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu organizēšanu balstīt uz Starptautisko funkcionēšanas klasifikācijas principiem atbilstošu objektīvu funkcionēšanas novērtēšanu, reālu rehabilitācijas plānu izvirzīšanu un uz pierādījumiem balstītu rehabilitācijas medicīnas tehnoloģiju izmantošanu.

Tāpat organizācija mudina tuvāko gadu laikā izveidot Agrīnas rehabilitācijas medicīnas nodaļas visās daudzprofila reģionālajās un universitātes slimnīcās kā metodiskus atbalsta centrus citām rehabilitācijas iestādēm šais teritorijās un aicina atkārtoti izvērtēt pirms dažiem gadiem ieviesto mājas rehabilitācijas pakalpojumu mērķtiecību.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *