Vaivaru pamatskolas vizītkarte ir vārdi: „Skola visiem”
Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa jau astoņpadsmit gadus nodarbojas bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju.
Blakus pamatizglītībai mēs īstenojam vairākas speciālās izglītības programmas. Šobrīd varam teikt, ka esam stipri darbā AR bērniem, kuriem ir redzes traucējumi.

 Mūsu skolotājiem ir noteikta bagāža, kas darbojas gan stundās,  gan nometnēs un pārgājienos.

Kā jūsu skolā ir realizējies pedagogu sapnis par individuālu izglītības trajektoriju?

Tas ir iekļaujošās izglītības stūrakmens, tā var pastāvēt vienīgi uz individuālā attīstības plāna izstrādes, individuālo spēju izpētes un diferencēto uzdevumu pamata. Tikai tad, kad mēs ieraugām katru bērnu atsevišķi, mēs varam saprast, kā katru no viņiem attīstīt lielākās vai mazākās grupās. No 150 mūsu bērniem 46 ir iekļauti speciālās programmās, līdz to, arī ar pārējiem bērniem ir iespēja strādāt individuāli.

Mēs esam vienkārši skola. Bet kad es to saku mūsu skolēniem, viņi man uzreiz oponē: mēs neesam parasta skola. Mēs esam neparasti… Skolas AR šādu koncepciju pamatatšķirība laikam ir tā, ka mēs esam atvērti katram bērnam. Mēs ņemam katru, kura vecāki ir pieklauvējuši pie mūsu durvīm.  Mēs mēģinām katram bērnam atrast iespēju, lai viņš skolā komfortabli justos. Lai viņš varētu AR vislielāku prieku un pozitīvām emocijām nodoties mācību procesam un lai viņš nebēdājas, ka viņš šo to nevar izdarīt tikpat ātri  kā citi klasesbiedri. Viņam tiek piedāvāts viņa individuālais temps un par to netiek samazināts vērtējums, kā arī  uzslavu daudzums. Gala rezultātā viņš izdara to pašu ko pārējie, tikai savā tempā un stilā. Mūsu skolas vizītkarte ir vārdi: „Skola visiem”.

http://www.esredzu.lv/jaunumi/vaivaru-pamatskola/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *