Vēlas TM atbalstu, lai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem palīdzētu pašiem pieņemt lēmumus
Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda"" izstrādājusi metodi, lai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem palīdzētu pašiem pieņemt lēmumus dažādās dzīves jomās, un vēlas Tieslietu ministrijas (TM) atbalstu tās realizēšanā, preses konferencē žurnālistiem sacīja biedrības vadītāja Ieva Leimane-Veldmeijere.
Viņa stāstīja, ka projekts norisinājies divus gadus un tā laikā izstrādāta koncepcija atbalstītās lemtspējas ieviešanai. Koncepcija paredz, ka tā vietā, lai personai ar garīga rakstura traucējumiem ierobežotu rīcībspēju vai ieceltu aizgādni, tiek sniegta palīdzība, lai cilvēks pats varētu pieņemt lēmumus. Piemēram, personai rīcībspēja tiek saglabāta pilnā apjomā, bet tiek noteikts, kādās jomās un apjomā personai ir nepieciešams atbalsts, kuru nodrošina viena vai vairākas atbalsta personas.

Kopumā divu gadu laikā 28 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī 55 personu tuvinieki un vairāki speciālisti piedalījās atbalstītās lemtspējas pilotprojektā. Apmācītie cilvēki var sniegt atbalstu piecās dažādās jomās - juridiskajā, finanšu, ikdienas dzīves prasmju un aprūpes jomā, kā arī veselības aprūpes jautājumos un personas atbalsta loka veidošanā.

Piemēram, juridiskajā jomā "Zelda" cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem sniegusi palīdzību iesniegumu un pieteikumu sagatavošanā, palīdzību dokumentu nomainīšanā, darba tiesību īstenošanā un tamlīdzīgi. Savukārt finanšu jomā sniegta palīdzība cilvēkiem, kuriem bijis nepieciešams komunicēt ar pašvaldību par nodokļu parādiem.

Tāpat projekta laikā "Zelda" sagatavojusi ieteikumus grozījumiem rīcībspējas institūtā, lai iekļautu normatīvajos aktos rīcībspējas ierobežošanai alternatīvus mehānismus, kuri būtu pielāgoti personas individuālajām vajadzībām un būtu vērsti uz atbalsta sniegšanu. Biedrība lūgusi TM izvērtēt iespēju izveidot darba grupu nepieciešamo grozījumu izstrādei Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti cilvēktiesībām atbilstošu regulējumu.

Tomēr pagaidām biedrība no TM pozitīvu atbildi nesot saņēmusi un ministrijā norādot, ka lielāku pilotprojektu ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu šajā jomā iecerējusi veikt arī Labklājības ministrija, līdz ar to kādas konkrētākas darbības varētu sekot pēc šī projekta noslēgšanās.

Leimane-Veldmeijere gan uzsvēra, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem nevar gaidīt, kamēr vēl vairākus gadus norisināsies cits pilotprojekts. Viņa solīja, ka biedrība turpinās strādāt, lai panāktu šāda atbalsta mehānisma ieviešanu arī Latvijā.

Projektu finansējis Sabiedrības integrācijas fonds, un tas izmaksājis aptuveni 68 000 eiro, tomēr, kā pastāstīja biedrības vadītāja, atbalsta sniedzēju apmācībai bijuši nepieciešami vēl 15 000 eiro.

Viņa informēja, ka kopumā Latvijā ir 80 000 cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, tomēr tie ir dažāda smaguma. Kopumā šāds atbalsts Latvijā būtu nepieciešams 2000 cilvēku. Savukārt laikā, kad noslēgsies deinstitucionalizācijas process un cilvēki no aprūpes iestādēm sāks dzīvi sabiedrībā, šis atbalsts varētu būt nepieciešams daudz vairāk cilvēku.

Komentāri
Asistente
2016-05-06 15:15:54
Vai tiešām 2.gr.invalīdam ar garīga rakstura traucējumiem nepagarinās brīvā laika stundas asistenta pavadībā.2stundas nedēlā ir ņirgāšanās par invalīdiem.
Vārds: *
Komentārs: *