Rīgas reģionā veicinās sociālo integrāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti
Rīgas plānošanas reģions (RPR) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu vēlas veicināt ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem sociālo integrāciju, palielinot šīm personām nepieciešamo pakalpojumu pieejamību viņu dzīvesvietā.
Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja Rīgas plānošanas reģionā Annele Tetere informē, ka patlaban projektā jau iesaistījušās 26 reģiona pašvaldības - Alojas, Ādažu, Baldones, Garkalnes, Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu, Tukuma, Babītes, Carnikavas, Engures, Ogres un Limbažu. RPR koordinē reģiona pašvaldību iesaisti projektā, situācijas izvērtēšanu novados un sadarbības līgumu slēgšanu.

Projektu RPR virza un koordinē RPR sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām un aprūpes iestādēm. To īstenojot, šogad tiks veikts individuālo vajadzību izvērtējums visiem mērķa grupas bērniem un pieaugušajām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Balstoties uz šiem izvērtējumiem, katram tiks izstrādāts individuālā atbalsta plāns, tostarp patstāvīgas dzīves veicināšanai. Tāpat tiks nodrošinātas apmācības speciālistiem un informatīvie un izglītojoši pasākumi.

"RPR pašlaik uzskaitē ir 993 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 1337 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 722 ārpus ģimenes aprūpē esoši bērni. Īstenojot šo deinstitucionalizācijas projektu, pieaugušie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem retāk nonāks ilgstošās aprūpes institūcijās un varēs sākt neatkarīgu dzīvi ārpus tām, ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem būs nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks piedāvāti aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi pašvaldībās," stāsta Tetere.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar ESF finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas sākto deinstitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. Ar šo projektu plānots novērst situāciju, ka cilvēkam ir jāpārceļas uz dzīvi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā.

Īstenojot personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanu dzīvei sabiedrībā un sniedzot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tiks nodrošināta nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrācija sabiedrībā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana. Sniedzot atbalstu un nepieciešamos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, bērnu vecāki sekmīgāk spēs iesaistīties darba tirgū, un mazināsies ģimeņu sociālās atstumtības risks.

Tetere skaidro, ka no projekta īstenošanas ieguvējas būs arī pašvaldības, kas iegūs finansējumu kvalitatīvu, uz šīm mērķauditoriju vajadzībām vērstu pakalpojumu sākšanai un uzturēšanai, radīs jaunas darbvietas, varēs uzlabot infrastruktūru, kā arī nodrošinās iespējamos apstākļus iedzīvotāju palikšanai novadā.

RPR ir viens no valsts izveidotajiem plānošanas reģioniem, kas aptver galvaspilsētu Rīgu un 30 novadus Latvijas centrālajā daļā, tostarp Jūrmalas, Tukuma, Ogres, Salacgrīvas, Limbažu, Siguldas novadus. RPR, pateicoties tā atrašanās vietai, ir liela ietekme valsts ekonomikā, tūrismā, kultūrā un izglītībā. Kā valsts institūcija, kas pakļauta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, RPR kompetence ir nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, starptautisku projektu īstenošanu plānošanas reģionā, kā arī veikt sabiedriskā transporta maršrutu plānošanu.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *