Dobeles invalīdu biedrības 2016.gada atklātais čempionāts invalīdiem šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem
Sacensības notiks 2016. gada 14. maijā Dobelē, Īles ielā 1 (pretī slimnīcai) sporta skolas šautuvē. Sacensību sākums plkst. 10:00
Sacensībās var piedalīties Invalīdu sporta kluba un invalīdu biedrību biedri un komandas. Komandu sastāvs – 3 dalībnieki. Komandu skaits – neierobežots. Komandas sastāvā jābūt vienai sievietei.

Programma

Šaušana ar pneimatisko šauteni, distance 10m, 6 piešaudes šāvieni, 20 ieskaites šāvieni.

Šaušana ar pneimatisko pistoli. Vingrinājums PP – 20 (divdesmit šāvieni, distance 10 m, mērķis Nr. 9). Ratiņnieki vingrinājumu izpilda no ratiņiem, pārējie stāvus.

Šaušana ar vienu roku, bez balsta.

Sacensību rezultāti tiek vērtēti individuāli, vīriešiem un sievietēm atsevišķi, šaušana ar pistoli tiek vērtēta individuāli. Vērtējums – pēc labāko punktu summas. Komandu vērtējums – pēc visu triju dalībnieku kopējās punktu summas, atbilstoši sacensību noteikumiem. Vienāda rezultāta gadījumā – pēc otrās sērijas rezultātiem. Pie vienāda rezultāta, par 1. – 3.vietu individuāli vai komandām, tiek nozīmēta pāršaude līdz galīgo rezultātu noskaidrošanai. Piešaude – 3 šāvieni.

https://www.lpkomiteja.lv/lpk/dobeles-invalidu-biedribas-2016-gada-atklatais-cempionats-invalidiem-sausana-ar-pneimatiskajiem-ierociem-nolikums/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *