Bauskas novadā ievieš nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus invalīdu aprūpētājiem
Bauskas novada dome izdarījusi grozījumus 2013.gada saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā", tos papildinot ar 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN) invalīdu aprūpētājiem.
Šādi grozījumi veikti, jo sabiedrībā pastāv cilvēku grupa, kura veic savu tuvinieku - personu ar invaliditāti - aprūpi, bet valsts nav gādājusi, lai šie cilvēki par to saņemtu atlīdzību.

Novada dome nolēmusi aizgādņiem un personām, kuras aprūpē ir pilngadīga nestrādājoša persona ar 1.grupas vai 2.grupas invaliditāti kopš bērnības, piešķirt 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim.

Pēc Bauskas novada bāriņtiesas datiem, Bauskas novadā ir 40 aizgādņu, kas ar bāriņtiesas lēmumu iecelti par aizgādņiem saviem tuviniekiem, kuriem ir pilnībā vai daļēji ierobežota rīcībspēja. Savukārt pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, Bauskas novadā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti kopš bērnības saņem ap 180 personu.

"Tuvinieki, kuri aprūpē šīs personas ar invaliditāti, lielākoties paši strādāt nevar, bet iztiek no invalīdam piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem vai saņem asistenta algu. Šīm personām ar invaliditāti pašiem nekādi īpašumi nepieder, tāpēc viņi neklasificējas pie tās personu kategorijas, kam pašvaldība jau piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļu atlaides," skaidroja pašvaldības pārstāve.

Ierosinājumu rast nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi augstākminētai personu grupai izteikusi arī ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība "Ābulis".


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *