Seminārs par invalīdu tiesību aizsardzību
26. janvārī pl. 12-16 Eiropas Savienības (ES) Mājā Aspazijas bulvārī 28 notiks seminārs “Invalīdu tiesību aizsardzība. Biedrību iespējas palīdzēt invalīdiem risināt sociālo tiesību strīdus Administratīvajā tiesā “, kuru rīko Sociālo reformu biedrība

Lūdzu atsaukties biedrības, kurām ir bijusi saskarsme ar invalīdu tiesību aizskārumiem un ir pieredze, kā tās risināt. Arī - administratīvajā tiesā.

Kā arī - kādas grūtības rodas tiesā.

Ivars Redisons

(LSRB valdes pr-js)

29444426Programma:

12.00 Semināra atklāšana

12.15 – 12.30 Ievada uzruna

12.30 – 12.50 Tiesības uz aizsardzību pret sociālo nevienlīdzību  -Natālija Dmitrijeva

12.50 – 13.10 Invalīdu tiesību uz neatkarību, sociālo integrāciju un dalību sabiedriskajā dzīvē

izlietošanas iespējas Rīgā - Jūlija Kalatiļina

13.10 – 13.30 Insultu pārcietušo personu ar ierobežotiem līdzekļiem tiesības uz sociālo un medicīnisko palīdzību - Dace Riekstiņa

13.30 – 13.40 Kopsavilkums par iezīmētajām problēmām

13.40 – 14.00 Atziņa par iestāžu tiesībām atkāpties no likumā noteiktajām prasībām - Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 18.marta sprieduma SKA-69/2010 analīze - Ivars Redisons

14.00 – 14.20 Personas tiesības uz fizisku aizsardzību no krimināliem apdraudējumiem, šo tiesību kolīzija ar uzsākto policijas dežūrdaļu likvidāciju visos Latvijas novados - Rihards Bunka, Armands Logins

14.20 – 14.40 Invalīdu aprūpē iesaistīto darbinieku tiesības uz labiem darba apstākļiem, darba tiesību aizstāvības iespējas - Daina Brūvele

14.40 – 15.40 Problēmu fiksācija, viedokļu apmaiņa, atbildes uz jautājumiem

Priekšlikumi iesniegšanai MK un NVO Memoranda padomei (kārtējā sēde 27.01.2016)

16.00 – 16.40 Latvijas Sociālo reformu biedrības darbības virzieni 2016.gadam. - Biedrības biedri

16.40 – 17.00 Rezumējums, semināra noslēgums

 

Ierosmes sūtiet:

socialas.reformas@gmail.com

22106363

29444426


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *