Informācija Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
Notiek sabiedriskā apspriešana par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā (2010–2020) vidusposma izpildi.
Informējam,  ka  no  2015.  gada 22. decembra līdz 2016. gada 18. martam ir pieejama sabiedriskā apspriešana par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā (2010–2020)  vidusposma  izpildi.  Publiskās  apspriešanas laikā ir plānots noskaidrot:

   ·        Jūsu   viedokli   par   sasniegumiem   pieejamības,   līdzdalības,       vienlīdzības,   nodarbinātības,  izglītības,  sociālas  aizsardzības,       veselības un ārējo attiecību jomā;

   ·        Jūsu  viedokli  par  izaicinājumiem,  ar kuriem saskaras personas ar       invaliditāti;

   ·        Jūsu  viedokli,    Eiropas  Savienībai vajadzētu rīkoties, lai šos       izaicinājumus pārvarētu.

Eiropas  stratēģija  invaliditātes  jomā  un  aptaujas  anketa ir pieejama: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=en&consultId=19&visib=0&furtherConsult=yes


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *