Plāno veidot seminārus par aprūpes mājās sniegšanu bez speciālistu piesaistes
Latvijas Samariešu apvienība plāno veidot seminārus par aprūpes mājās sniegšanu bez speciālistu piesaistes. Tajos vēlamies Jūs iepazīstināt ar noderīgu informāciju par to, kā aprūpēt savu tuvinieku pašu spēkiem, īpašu uzmanību pievēršot personām, kurām nav zināšanu par aprūpes sniegšanu.
Lai organizētu turpmāku semināru plānošanu un izveidotu pēc iespējas vērtīgāku programmu, lūdzam Jūs līdz 26.novembrim aizpildīt aptaujas anketu https://docs.google.com/forms/d/1H1u_SJxsYASofiY59UUXgucAcKIwMmoQ8PMTNIDS2SQ/viewform?c=0&w=1

Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *