Latgales XXV invalīdu sporta spēles
2015. gada 29.-30. augustā Daugavpilī notiks Latgales XXV invalīdu sporta spēles, kuras rīko INVALĪDU SPORTA KLUBS „DAUGAVPILS”

Nolikums

Sporta spēles notiks 2015.g. 29-30 augustā Daugavpils sporta un atpūtas bāzē ”Dzintariņš”.

Bāzes adrese: Jaunie Stropi, braukšana ar autobusu Nr. 3 līdz pieturai Baldones iela. Adrese : Krimuldas ielā 41.

Sacensību dalībnieku ierašanās un reģistrācija notiks sacensību vietā 2015.gada 29 augusta no plkst.09:00-11:30.

Sacensību atklāšana plkst.12:00

Sporta spēlēs organizē ISK”Daugavpils” ar Daugavpils pilsētas Domes, Daugavpils sporta pārvalde un LCPRSF atbalstu.

Sacensību organizētāji nodrošina dalībniekus ar ēdināšanu, sacensību sporta inventāru (izņemot person.tenisa raketes,novusa nūjas), dalībniekus ar naktmītni-gultas piederumi.

LISF klubu biedriem, uzaicinātajām personām un viņu pavadītājiem dalības maksa  –7,00 EUR (pustdienas, vakariņas, naktsmītne, brokastis un pustdienas)

Sacensību programma¬

1.  Novuss

2.  Darts

3.  Mehāniskā airēšana

4.  Galda teniss

5.  Soda metieni

6.  Dambrete

7.  Šahs

8.  Zolē

9.  Boccia

10.Šaušana

11. galda futbols

12. šaudauna  atklātais pilsētas čempionāts

13. paukošanā ratiņkrēslos

Par savu veselības stāvokli un personiskajām lietām dalībnieki atbild paši.

Apbalvošana

Visu sacensību veidu rezultāti tiks vērtēti individuāli, atbilstoši attiecīgo sporta veidu nolikumiem.

Individuālā vērtēšana sporta veidos notiks atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē.

1-3.vietu uzvarētājus dažos sporta veidus apbalvos ar sacensību diplomiem,medaļām un balvām.

Ja kādā sporta veidā piedalās mazāk kā 4 dalībnieki, tie tiek apbalvoti tikai ar diplomiem.

Piezīmes

Sacensību dalībnieki ierodas sporta apavos un sporta tērpa.

Dalībnieki, kuri sacensību laikā pārkāps disciplīnas noteikumus, tiks diskvalificēti.

Vērtējot sacensību rezultātus pretenziju rašanās gadījumā, dalībnieks ir tiesīgs griezties pie sava delegācijas vadītājā, kurš savukārt informēs galveno tiesnesi, kura lēmums ir galīgs.

Lai varētu nodrošināt normālu sacensību gaitu un atpūtu, ir nepieciešams konkrēts dalībnieku skaits.

Pieteikumi

Dalībniekam ir jāpiesakās līdz 2015.23.augustām: Francis Valters-mob.25317887  

e-pasts: francisvalters@inbox.lv

e-pasts2: Latgales XXV invalīdu sporta spēles

 

Pielikums:

Daugavpils,2015.g.29,30. augusta

Sporta spēļu programma

Sestdiena, 29.augusts

08:00-11:30 – ierašanās un reģistrācija

12:00-12:30 – Latgales XXV sporta spēļu atklāšana

12:30-13:30 – pusdienas

13:30-17:00 – mehāniskā airēšana, novuss, darts, soda metieni, šaušana

14:30-18:00 – galda teniss, šahs, galda futbols, paukošanā ratiņkrēslos

18:00-23:00 – zolē, šaudauna  atklātais pilsētas čempionāts

19:00-20:00 – vakariņas

20:00-21:00 – concerts

22:00-01:00 – draudzības ugunskurs

Svētdien, 30.augusts

08:00-09:00 – brokastis

09:00-13:30 – boccia, dambrete, dažu sacensību turpinājums un pārspēles

13:30-14:30 – pusdienas

14:30-17:00 – apbalvošana un sacensību slēgšana

Galvenais tiesnesis: Oskars  Laurens

Piezīme: Programmā var rasties izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita

ISK”Daugavpils”orgkomiteja


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *