Seminārs muzeju pedagogiem „Kā saprast citādo?”
Pirmdien, 2015. gada 8. jūnijā plkst. 15.00–17.10 Mākslas muzeja „Rīgas Birža” Konferenču zālē (3. stāvā, Doma laukumā 6, Vecrīgā) norisināsies informatīvs seminārs muzejpedagogiem „Kā saprast citādo”, kurā būs iespēja iepazīties ar darba metodēm un mācību paņēmieniem, kādi nepieciešami vadot nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Apzinoties, cik svarīgs Latvijai ir katrs pilsonis, ir pēdējais laiks uzsākt atbildīgu, savlaicīgu un mērķtiecīgi virzītu rīcības kopumu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām fiziskas un psihiskas veselības un labklājības atbalstam, kā arī radīt iespējas izglītoties atbilstoši viņu daudzveidīgajām vajadzībām. (Starptautiskās konferences “Iekļaujoša izglītība – ceļš uz iekļaujošu sabiedrību Manifests 02.04.2015).

Viena no potenciālajām tikšanās vietām, kas nes sociālo un kultūras atbildību, ir muzeji. Kā nojaukt saskarsmes barjeras dažādu sociālo grupu starpā? Kā padarīt muzeju par tikšanās vietu? Kā izstrādāt iekļaujošas izglītības programmu? Uz šiem jautājumiem atbildes dos fonda Nāc līdzās! vadītāja Sarma Freiberga un fonda uzaicinātās pedagoģes, kuru prakse ilgus gadus tiek vadīta darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Darba gaitā auditorija tiks iepazīstināta ar darba metodēm, prakses specifiku un mācību paņēmieniem, kādi nepieciešami vadot nodarbības vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem, vājredzīgajiem un neredzīgajiem, kā arī ar bērniem, kuriem ir dažādi garīgās attīstības traucējumi.

Seminārs “Kā saprast citādo” ir pirmais solis muzejpedagogu izglītošanā darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sadarbībā, kas, domājams, ilgtermiņā ieviesīs jaunas izglītības darba tradīcijas Latvijas muzeju praksē.

Uz semināru laipni aicināti visi interesenti!

Ieeja brīva.

Dalība seminārā ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu: Dace.Krigere@lnmm.lv vai zvanot pa tālruni (+371) 67 226467.

SEMINĀRA PROGRAMMA:

15.00–15.20      Ievads. Semināra tēmas pieteikums, mērķis un darba gaita

Marta Pallo, izglītojošā darba vadītāja, mākslas un muzejpedagoģe,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Sarma Freiberga, fonda Nāc līdzās! vadītāja, kultūras darbinieka un psihologa augstākās izglītības, 19. sezona ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām fondā Nāc līdzās!

15.20–15.50      Kā strādāt ar bērniem, kuriem ir dažādi garīgās attīstības traucējumi

Ilga Grīntāle, speciālās izglītības un logopēdijas pedagogs; pedagoģijas maģistre. Strādā ar bērniem ar dažāda līmeņa garīgās attīstības traucējumiem Rīgas 1. speciālā internātpamatskolā.

15.50–16.20      Cilvēks ar dzirdes traucējumiem – pilnvērtīgs diskusijas dalībnieks

Zigrīda Zagurilo, pedagoģijas maģistrs, surdopedagogs ar 50 gadu darba stāžu, pašlaik direktores vietniece metodiskajā darbā Rīgas skolā bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Prezentācijas tēmas:

           ko tas nozīmē - bērns (cilvēks) ar dzirdes traucējumiem,

           cilvēks ar dzirdes traucējumiem sabiedrībā,

           saziņas iespējas

           palīgierīces, palīgmateriāli cilvēku ar dzirdes traucējumiem integrēšanai dzirdīgo vidē.

16.20–16.30      Pauze

16.30–17.10      Ko rādīt vājredzīgajiem un neredzīgajiem muzejā?

Terēza Landa, Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem skolotāja, kura stāstīs par to, kā vizuālā uztvere mainās vājredzības gadījumā, par neredzīgu cilvēku uztveres grūtībām, kā arī par to, kā ārzemēs muzeji strādā ar konkrēto mērķauditoriju.

Baiba Pika, Strazdumuižas internātvidusskolas skolotāja prezentēs praktisko darbu, dažas galvenās mācību metodes un principus ar neredzīgiem un vājredzīgiem skolēniem.Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *