20. martā plkst. 10 notiks Invalīdu lietu nacionālās padomes sēde
Paredzēts izskatīt šādus jautājumus:

1.         Publisko iestāžu mājas lapu pieejamība, VARAM turpmāk plānotie darbi, pieejamības veicināšana, risinājumi.  VARAM ziņojums.

2.         Asistenta pakalpojums pašvaldībā – aktuālā situācija un iespējamie pilnveidojumi.   LM ziņojums.

3.         Pieejamais atbalsts vispārējās un speciālās, kā arī profesionālajās izglītības iestādēs izglītojamajiem ar invaliditāti un plānotās aktivitātes iekļaujošas izglītības kontekstā sistēmiska atbalsta izglītojamajam ar invaliditāti nodrošināšanai. IzM zinojums.

ILNP sēde notiks Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" telpās Kr. Valdemāra iela 38 , k1, Rīgā,  ieeja no sētas.

Sēdes ir atklātas, un ikviens interesents tiek aicināts iesūtīt savus ierosinājumus par iespējamiem pasākumiem, lai uzlabotu invalīdu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas sistēmu.

Vairāk info par ILNP, ka arī agrāko sēžu protokoli un prezentācijas atrodamas šeit:

http://www.lm.gov.lv/text/559


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *