17. marts - Vispasaules sociālā darba diena.
Vispasaules sociālā darba dienu atzīmē marta trešajā otrdienā un tas mērķis ir pievērst uzmanību sociālā darba nepieciešamībai un ietekmei sabiedrības labklājības veidošanas procesā. Pagājušajā gadā Labklājības ministrija rosināja Likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām to iekļaut kā atzīmējamo dienu.

Grūti iedomāties, ka pirms 25 gadiem sociālo darbinieku Latvijā nebija vispār. Tā sāka veidoties tikai pēc neatkarības atjaunošanas. 

Profesionālās sociālā darba izglītības attīstības pamatlicēja Latvijā ir Lidija Šiļņeva, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas "Attīstība" dibinātāja. 1991.gadā studijas šajā augstskolā sāka pirmie 105 topošie sociālie darbinieki, un tajā ir mācījušies arī Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” dibinātāji.

Rīgas sociālā sistēma sāka veidoties 1992. gadā, kad LR Augstākā Padome 14. aprīlī pieņēma lēmumu “Par neatliekamiem uzdevumiem iedzīvotāju sociālajā aizsardzībā”, uzdodot pašvaldībām izveidot pašvaldību sociālās palīdzības dienestus.

Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei vai personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas. Pamatojoties uz likumu, sociālais darbinieks pēc apstākļu izvērtēšanas

           sniedz personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;

           palīdz personai attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas;

           atbalsta personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;

           piesaista sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai;

           nodrošina informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un veido kontaktus starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem.

Ir arī Starptautiskā sociālo darbinieku diena, kuru atzīmē novembra otrajā otrdienā.

Vairāk rakstu par šo tēmu:

http://www.lvportals.lv/print.php?id=248044

https://www.riga.lv/NR/exeres/888A5AB5-58D4-4B9B-80E4-DFE94B08C967.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *