Iekļaujošās izglītības eksperti aprīlī tiksies Latvijā
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija sadarbībā ar Rīgas pedagoģijas un vadības akadēmiju (RPIVA) īstenos Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” atbalstītu projektu “Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības attīstībai”.

Projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas un starptautiskos izglītības speciālistus un sabiedrību ar jaunākajām iekļaujošās izglītības tendencēm Latvijā un Eiropā, lai pilnveidotu resursu nodrošinājumu valsts, sabiedriskā un privātā sektora pārstāvjiem iekļaujošās izglītības politikas īstenošanai. Projekta pasākumi notiks visos Latvijas reģionos, kur RPIVA filiālēs tiks organizēti starptautiski semināri.

Plānotais semināru grafiks:

2015.gada 8. aprīlis:

”Inovatīva un starpdisciplināra mūžizglītība sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai” Alūksnē

“Starpdisciplinārs atbalsta modelis skolēnu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai” Jēkabpilī

2015. gada 9.aprīlis:

“Pašvaldību un valsts loma skolu aktuālo vajadzību nodrošināšanā” Kuldīgā

“Iekļaujoša izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai” Cēsīs

Semināru cikls noslēgsies ar starptautisko zinātnisko konferenci “TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ” 10.aprīlī Rīgā. Kopā projekta pasākumos piedalīsies ap 600 dalībnieki, tai skaitā ap 50 dalībnieki no Eiropas – vieslektori, darba grupu vadītāji un klausītāji. Semināru ziņojumu un diskusiju rezultātā gūtos secinājumus apkopos rezolūcijā, ko apspriedīs un apstiprinās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā. Informācija par projekta pasākumu norisi tiks regulāri ievietota LBJISF www.asports.lv un RPIVA www.rpiva.lv mājas lapās.

Aija Kļaviņa

LBJISF valdes priekšsēdētāja


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *