Sociālais darbinieks
Šī gada 13. novembrī Apeirona diskusiju klubiņā notika tikšanās ar ilggadējo, pieredzējušo sociālo darbinieci Zentu Čeveri, kura pastāstīja, kas ir sociālais darbs un kādi ir tā mērķi un uzdevumi. Kā norisinās ikdienas darbs un kāds ir to cilvēku loks, kuriem sociālais dienests sniedz atbalstu.

Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei vai personu grupai noteikt, atrisināt vai samazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Sociālā darba mērķis nav kaut ko izdarīt cilvēka vietā, bet gan iemācīt atrisināt problēmas pašam, sniedzot viņam atbalstu.

Sociālais darbs Latvijā uzsākās 1990. gadā, bet tikai no 2003 gada ir apstiprināta sociālā darba speciālista profesionālā identitāte. Šos speciālistus sagatavoja augstskola „Attīstība”.

Sociālā darba jomu sadalījums:

1.     Sociālās palīdzības joma- naudas vai mantiskā palīdzība;

2.     Sociālo pakalpojumu joma- pasākumu kopums, kas vērsts uz personu pamatvajadzību apmierināšanu;

3.     Sociālais darbs- profesionāla darbība, lai palīdzētu personai atjaunot savstarpēji sociāli funkcionēt.

Sociālā darba joma diemžēl Latvijā nav labi attīstīta. Pieņemamā līmenī tā ir gandrīz tikai Rīgā. Par sociālo darbinieku var strādāt cilvēks, kurš ir ieguvis 2. līmeņa augstāko izglītību.

Tiek izšķirti:

1.     Sociālais aprūpētājs (var strādāt speciālists ar pirmā līmeņa augstāko izglītību;

2.     Sociālais rehabilitologs;

3.     Sociālā darba organizators.

Sociālā darba speciālistu profesionālie mērķi un uzdevumi:

1.     Mērķis- individuāla pieeja katram klientam

2.     Uzdevums- cilvēku sociālo problēmu risinājumi

Sociālais dienests- izvērtē klienta vajadzības

Sociālā pārvalde un sociālais departaments analizē politikas, teorijas un prakses virzību.

Sociālā darba speciālistu profesionālie pienākumi ir sniegt informāciju par tiesībām saņemt sociālo palīdzību, sniegt personai psiholoģisko un sociālo palīdzību.

1.     Sabiedrības un noteiktu mērķa grupu vajadzību novērtēšana:

·         Materiālā (ILD)

·         Personiskā (pašaprūpes spējas, resursi, motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.)

2.   Sociālās problēmas noteikšana , analīze un atbalsta sniegšana :

·         Fokusēta uz mērķa grupu;

·         Fokuss uz nepieciešamo iejaukšanos;

·         Problēmas rašanās vēsture.

3.   Noteikt personas līdzdarbības pienākumus.

Rīgas Sociālajā dienestā strādā 420 darbinieku, no kuriem tiešie pakalpojuma sniedzēji ir 55 darbinieki, palīdzības sniedzēji- 18, bet pārējie ir sociālās palīdzības organizētāji.

Sociālais aprūpētājs un rehabilitologs diemžēl nav attīstītas specialitātes, jo pašvaldības budžetā trūkst līdzekļu.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.  


Komentāri
ivars
2014-12-10 12:46:52
socialam darbiniekam jabut profesionalam
Vārds: *
Komentārs: *