Pabalsta izmaksa par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti
Plānots, ka no 2015.gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārņems no Nodarbinātības valsts aģentūras pabalsta izmaksu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti. Līdz 2014.gada 31.decembrim pabalstu no Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra

To paredz 04.09.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti".

Pabalsta apmērs un izmaksas kārtība saglabāsies esošā – 17,07 eiro nedēļā (10 stundas nedēļā). Pabalsta saņēmējs var pretendēt uz asistenta pakalpojumu pašvaldībā ne vairāk kā 30 stundām nedēļā, respektīvi, pabalsta un pakalpojuma kopējais stundu skaits nevar pārsniegt 40 stundas nedēļā. Atgādinām, ka asistenta pakalpojumu pašvaldībā regulē Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.924 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.

www.lm.gov.lv


Komentāri
asistente
2014-11-09 18:49:51
Laicīgi taujājiet pa izmaiņām soc.apd. aģentūrā. Pagaidām darbinieki nav informēti par izmaiņām.
Vārds: *
Komentārs: *