LM plāno samazināt rindu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
Labklājības ministrija (LM) plāno samazināt strauji pieaugošo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu. Tas ir iespējams strādājošo pensionāru pakalpojuma nodrošināšanai paredzēto finansējumu novirzot citām sociālām grupām, kas var pieteikties valsts apmaksātai sociālai rehabilitācijai.

Pērn bija noteikts, ka konkrētu finansējuma apjomu varēs izlietot tikai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai strādājošajiem pensionāriem ar funkcionāliem traucējumiem. Pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma šajā mērķa grupā bijis zemāks nekā plānots, tāpēc LM rosināja iezīmēto finansējumu novirzīt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai visām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju mērķa grupām.

Tādējādi 2014.gadā sociālās rehabilitācijas rindas pieaugumu varētu samazināt par 7.3%, 2015.gadā – 12.2%, 2016.gadā – 15.7%, 2017.gadā – 18.4% un 2018.gadā – 20.4%.  Līdz ar to sociālās rehabilitācijas pakalpojumu būs iespējams nodrošināt savlaicīgāk tiem cilvēkiem, kuriem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā šobrīd jāgaida vairāk par diviem gadiem.
Iepriekšminēto paredz otrdien, 22.jūlijā, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

Izmaiņas ir nepieciešamas, jo visām saņēmēju mērķa grupām, izņemot strādājošus pensionārus ar funkcionāliem traucējumiem, ir pieaudzis rindā gaidīšanas laiks. Piemēram, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā 2013.gada beigās rindā nācās gaidīt aptuveni divus gadus, bet šobrīd tie jau ir divi gadi un divi mēneši. Salīdzinot cilvēku skaitu kopējā rindā 2013.gada 7.martā un 2014.gada 1.aprīlī, tā ir palielinājusies par 22% jeb 1674 cilvēkiem. Kopējā pakalpojuma saņēmēju rindā 2014.gada 1.aprīlī bija 7695 cilvēki.

LM uzsver, ka vienlīdzīgas tiesības pakalpojumu saņemt savlaicīgi ir cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, strādājošiem pensionāriem ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētiem cilvēkiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (ČAES) seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā un strādājošiem pensionāriem ar prognozējamu invaliditāti. To paredz Ministru kabineta Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem.

 

Informācija publicēšanai sagatavota EEZ finansēta projekta "Vienoti sabiedrībā" ietvaros

EEZ_SIF_AP_kopejs.jpg


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *