Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā veidos cilvēkiem ar invaliditāti piemērotus ceļojumu maršrutus
Lai sekmētu dabas tūrisma vides pieejamību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, Dabas aizsardzības pārvalde īstenos projektu „Zaļie maršruti bez šķēršļiem”. Tā rezultātā cilvēkiem ar invaliditāti tiks izveidota piemērota dabas tūrisma infrastruktūra, bet tūrisma nozarē strādājošie tiks apmācīti darbam ar šo ceļotāju kategoriju.

Saskaņā ar informāciju, kas publicēta Latvijas Labklājības ministrijas izdevumā, aptuveni 5 līdz 10% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita ir cilvēki ar invaliditāti, t.i., ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem.  Šie cilvēki gandrīz katru dienu nonāk situācijās, kad nav iespējams pilnvērtīgi īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties, saņemt pakalpojumus, informāciju u.c.

Lai cilvēkiem ar invaliditāti atvieglotu iepazīšanos ar dabas un kultūrvēstures vērtībām, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar kaimiņvalstu sadarbības partneriem izstrādājusi projektu „ Zaļie maršruti bez šķēršļiem”, kura rezultātā trijās valstīs – Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā tiks izveidota cilvēkiem ar invaliditāti pielāgota dabas tūrisma infrastruktūra. Latvijā - Rāznas nacionālā parka teritorijā plānots izveidot dabas taku un laivu piestātni, Lietuvā – āra klasi, ūdens maršrutu un apmeklētāju centru Gražutes reģionālajā parkā, savukārt Baltkrievijā - dabas taku un apmeklētāju centru Zaborjes ciemā.

Paralēli infrastruktūras būvniecībai, pamatojoties uz visu triju valstu pieredzi darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, tiks izstrādāts mācību kurss tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Apmācībās viņi iegūs speciālas zināšanas darbam ar šo klientu kategoriju, uzzinās, kā veidot šiem ceļotājiem piemērotus tūrisma produktus un to pieejamību veicinošu vidi.

Projekta gaitā tiks izstrādāti pārrobežu tūrisma maršruti 2-3 dienu ilgiem ceļojumiem. Tie tiks ietverti bukletā, kas izdrukātā veidā būs pieejams tūrisma informācijas centros un elektroniski - interneta tīmekļa vietnēs latviešu, lietuviešu, krievu un angļu valodās.

Projekts „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” sekmēs sabiedrības atbalstu cilvēku ar invaliditāti centieniem brīvāk pārvietoties un apmeklēt dabas objektus, bet uzņēmējiem dos stimulu uzlabot tūrisma pakalpojumu kvalitāti.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 172 337.90 EUR, no kurām 155 104.11 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums, bet 17233,79  EUR - partneru līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2013.gada 28. decembra līdz 2014.gada 29. decembrim.

Plašāka informācija par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu pieejama interneta vietnē www.enpi-cbc.eu, bet par projektu „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” un tā norises gaitu - Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv.

Projektu kopīgi īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris, Dagdas novada dome (Latvija), Dagdas invalīdu brālība „Nema” (Latvija), Gražutes Reģionālais parks (Lietuva), Viļņas invalīdu biedrība (Lietuva) un Valsts dabas aizsardzības uzņēmums "Eko-rosi" (Baltkrievija), asociētie partneri - Latvijas cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācija SUSTENTO (Latvija) un Vitebskas sabiedriskās asociācijas vienotā organizācija ”Republikas ratiņkrēslu  lietotāju apvienība”.

Irēna Broliša,
Vecākā valsts vides inspektore,
Projekta asistente

--
Rita Jakovļeva
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dabas uzraudzības un izglītības departaments
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālr. +371 67509541, mob.t. +371 28262608
www.daba.gov.lv 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *