Vēl tikai mēnesi Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt iesniegumu pabalstam pārtikas iegādei
Atgādinām, ka tikai līdz 2014.gada 30.aprīlim var iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā, lai saņemtu pabalstu pārtikas iegādei. Lūdzam tos rīdziniekus, kas atbilst zemāk minētajiem kritērijiem neatstāt uz pēdējo brīdi iesnieguma iesniegšanu!
Pabalsts tiek piešķirts rīdziniekiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.
Tiesības saņemt pabalstu ir :
• bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;
• atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 257 euro katram ģimenes loceklim mēnesī;
• valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.
Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro.
Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, ja nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas.
• Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
• Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā un persona to paraksta.
Pabalsts tiek izmaksāts pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot personai skaidrā naudā.
2014. gada pirmajos trīs mēnešos  pabalsts pārtikas iegādei piešķirts 21 094 rīdziniekiem izmaksājot 949 230 EUR. 
Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Ar Rīgas domes 2013.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 70 „Par palīdzību pārtikas iegādei” var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā sadaļā Normatīvie akti/Rīgas domes noteikumi. Arī papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv/.

Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *