Par ārstniecības iestādēm no 2014. gada 1.janvāra
Veselības ministrija ir veikusi grozījumus MK noteikumos nr. 60, kas nosaka minimālās prasības ārstniecības iestādēm.
Līdz šim šie noteikumi noteica, ka visām ārstniecības iestādēm ir jābūt pilnībā pieejamām no 2014. gada 1. janvāra, bet šo noteikumu grozījumi paver ārstniecības iestādēm šo laiku atlikt. Pagājušā gada sākumā Veselības ministrijas valsts sekretārs R. Muciņa kungs par šiem noteikumiem (pirms grozījumiem) teica, ka "Likums ir likums un tas ir jāpilda". Diemžēl nepagāja ne pāris mēnešu un likums vairs nebija likums, bet kaut kas cits ko ātri var izmainīt.
Esam apņēmušies sekot līdzi notiekošajam un nepārtraukti vērst atbildīgo iestāžu uzmanību pieejamības jautājumiem, jo tā nav tikai kāda viena cilvēka iegriba. Tā ir normāla prasība, kas skar gandrīz 80% sabiedrības. Tā ir normālas sabiedrības prasība.