Līdz 22. janvārim vēl var iesniegt projektus sabiedrības integrācijas konkursam
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas konkursu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai 2014.gadā. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kuru darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

·        pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;

·        sociālās integrācijas veicināšana;

·        iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana. 

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

·        mazo projektu grupa - pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR;

·        lielo projektu grupa - pieprasītais finansējums ir lielāks par 1500 līdz 5000 EUR.

 

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Kopējā summa, ko plānots piešķirta konkursa ietvaros ir 100 000 EUR. 

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2014.gada 1. marta līdz 2014.gada 15.novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 22.janvāris, plkst.16.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā un elektroniskā veidā. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

 

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls un 2 kopijas) jāiesniedz aploksnē Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu ilze.grintale@riga.lv ar norādi "Pieteikums konkursam". Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”. Konkursa nolikums un saistošie dokumenti pieejami interneta vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”.

Lai palīdzētu interesentiem no biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām sagatavot projekta pieteikumu tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu. Seminārs notiks 08.01.2014., pulksten 15.00-17.00, NVO namā, Laimdotas ielā 42. Semināram pieteikties rakstot uz e-pastuilze.grintale@riga.lv līdz 06.01.2014.

 

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Grīntāles pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.grintale@riga.lv

 

Saistošie dokumenti:

Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa nolikums

1.pielikums - Projekta pieteikuma veidlapa

2.pielikums - Projekta budžets

3.pielikums - Apliecinājums

4.pielikums - Saturiskā atskaite

5.pielikums - Finanšu atskaite

6.pielikums Līgums par projekta īstenošanu

 

http://www.iksd.riga.lv/public/57784.html

Komentāri
Smiekls
2014-01-04 23:49:42
Ko viņi ākstās, to dzeramnaudu sauc par projekta finansējumu? Kaķim jāsmejas!
Vārds: *
Komentārs: *