LM un padotības iestādes piedāvā palīdzību Zolitūdes traģēdijas upuriem un cietušajiem
Labklājības ministrija (LM) un tās padotības iestādes piedāvā palīdzību traģēdijas upuriem. Cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība sestdien, 23.novembrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00 var vērsties Rīgas Domes Labklājības departamentā, Baznīcas ielā 19/23, 1.stāvā.

Papildus informāciju par iespējamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot pa Rīgas Domes bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai 67105048.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina:
Apbedīšanas pabalstu:

  • apdrošinātam cilvēkam tā apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
  • apdrošinātā cilvēka ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
  • ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš uzņēmies apbedīšanu, ja apdrošinātais cilvēks vai tā apgādībā bijušais ģimenes loceklis

Apbedīšanas pabalstu apdrošinātā cilvēka nāves gadījumā piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā. Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā.

Ja apdrošinātais cilvēks bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu. Apgādībā bijušā ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā jeb 135 Ls.
Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no miršanas dienas. Lai pieprasītu pabalstu, ir jāvēršas VSAA.
Apgādnieka zaudējuma pensiju:

  • mirušā bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā:
  • bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem;
  • bērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
  • darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas bijuši mirušā apgādībā:
  • brāļiem, māsām, mazbērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
  • brāļiem, māsām, mazbērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
  • Tiesības uz šo pensiju pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir iepriekš minētajiem cilvēkiem, ja viņi mācās mācību iestādes dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 gadiem.


Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti 12 mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.
Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju, bet ne mazāk par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta katram bērnam (29,25 lati, invalīdam kopš bērnības 48,75 lati).
Bērniem, kuri zaudējuši abus vecākus, apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina gan no tēva, gan no mātes iespējamās vecuma pensijas.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvis sestdien, 23.novembrī, no plkst.10.00-16.00 Rīgas Domes Labklājības departamentā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 1.stāvā informēs un pieņems iesniegumus no cietušajiem un tuviniekiem aģentūras piedāvātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā 10 dienu apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cietušajiem un cietušo/bojā gājušo cilvēku tuviniekiem.

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis 116111 nodrošina psiholoģisko palīdzību, konsultācijas un atbalstu ikvienam zvanītājam. VBTAI Krīzes intervences komandas speciālisti strādā notikuma vietā, palīdzot krīžu un konsultāciju centra „Skalbes" psihologiem.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *