Darbu uzsācis informatīvs resurss sabiedrības līdzdalības veicināšanai nevalstiskajās organizācijās
Šā gada 5. jūnijā atklāta unikāla e-platforma www.ngolatvia.lv, kura turpmāk nodrošinās sabiedrību ar izsmeļošu datubāzi latviešu, krievu un angļu valodā par Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO), kā arī kalpos kā informatīvs resurss trešo valstu valstspiederīgajiem. Atklāšanas pasākumā piedalījās valsts un NVO pārstāvji, kā arī trešo valstu valstspiederīgie, kuri piedalījās arī e-platformas koncepcijas izstrādē. Tās izveide tapusi Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētā projekta „Kopā. Vienoti. Aktīvi.” ietvaros.

Latvijas NVO datubāze ikvienam sabiedrības loceklim ļaus iegūt informāciju par NVO sektora aktualitātēm, īstenotajiem projektiem, iespējām iesaistīties organizāciju darbībā kā brīvprātīgajam un piedalīties diskusijās Forumā. Savukārt, nevalstiskajām organizācijām tiek piedāvāts piedalīties resursa satura veidošanā – reģistrējoties un publicējot informāciju jeb „pasi” par savu organizāciju, kā arī ievietot jaunumus.

„SIF uzdevums ir palīdzēt Latvijas NVO darbībai, ne tikai piešķirot finansējumu dažādu programmu ietvaros, bet arī veicinot NVO sektora atpazīstamību Latvijas sabiedrībā. Tāpēc esam izstrādājuši praktisku rīku, ar kura palīdzību organizācijām turpmāk būs iespēja pašām pastāstīt par saviem sasniegumiem, piesaistīt jaunus biedrus un brīvprātīgos, palīdzēt trešo valstu valstspiederīgajiem aktīvi un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē, tādējādi veicinot tolerantas un demokrātiskas sabiedrības vērtību nostiprināšanos mūsu valstī. Līdz šim Latvijā nebija pieejams vienots resurss, kurā ikviens interesents varētu vienkopus atrast informāciju par NVO pēc darbības jomas, mērķa grupas, darbības vietas u. c. parametriem, kas būtu nepieciešama, lai mudinātu iedzīvotājus iesaistīties to darbībā. Šā gada pirmajā pusē Latvijā ir reģistrētas vairāk kā 17 000 nevalstiskās organizācijas, tomēr mūsu veiktie pētījumi un sabiedrības aptaujas liecina, ka tikai mazliet vairāk nekā 10% no visas valsts iedzīvotājiem līdzdarbojas tajās. Šis skaitlis ir ārkārtīgi zems salīdzinājumā ar citu Eiropas valstu rādītājiem. Piemēram, Skandināvijā sabiedrības līdzdalība NVO pārsniedz 50%, un informācija liecina, ka katrs zviedrs vai norvēģis darbojas vismaz divās NVO,” atzīmē Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja.

Trešo valstu valstspiederīgajiem šajā e-platformā tiks dota iespēja iegūt praktisku un noderīgu informāciju par Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz atbalsta pakalpojumus šai mērķa grupai, uzzināt aktualitātes un praktisku informāciju, kas saistīta ar integrācijas  jautājumiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds. Sabiedrības integrācijas fonds e-platformas realizāciju veic projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *