24. maijā Rīgā notiks vecāku forums
Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” savā ikdienas darbā regulāri saskaras ar ģimeņu, kuras audzina bērnus un jauniešus ar funkcionāliem traucējumiem, problēmām, uzklausa ģimeņu vajadzības un iesaistās dažādu jautājumu risināšanā. Pēdējā laikā arvien aktuālāka kļūst problēma par valstī piedāvāto sociālo pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Tāpēc biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir vēlas aicināt Jūs uz VECĀKU FORUMU, lai aktualizētu esošo situāciju, apzinātu kopīgās vajadzības un diskutētu par konkrētu rīcību sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai atbilstoši katra indivīda vajadzībām. 

Ģimeņu, kuras audzina bērnus un jauniešus ar funkcionālās attīstības traucējumiem, VECĀKU FORUMS notiks 24.  maijā laikā no plkst.11.00 līdz 15.00, 

Rīgas Domes telpās, Rātslaukumā 1, 508 telpā

FORUMA darba kārtībā:

  • Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dalīšanās pieredzē par sasniegumiem un izaicinājumiem cilvēku ar funkciju traucējumiem interešu aizstāvībā;
  • Ģimeņu vajadzību un problēmu uzklausīšana;
  • Turpmākās rīcības soļu izstrāde.

Lūdzam apstiprināt savu dalību Forumā līdz 21.maijam: inga.skestere@lkndz.lv  vai mob. tālr. 29683096 (Dita Rituma).

Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” vārdā priekšsēdētāja I.Šķestere.


Komentāri
Aleksis
2013-05-22 15:09:27
Biedrības mājas lapa: www.lkndz.lv
Vārds: *
Komentārs: *