2013. gada pašvaldību vēlēšanas Rīgā
Kas Rīgā startējošo partiju programmās sacīts par cilvēkiem ar invaliditāti?

Partiju saraksti norādīti tādā secībā, kādā tie reģistrēti CVK mājaslapā

Saskaņas centrs:

 • Tiks saglabāti visi pabalsti un atbalsta formas, t.s. neierobežots bezmaksas sabiedriskais transports pensionāriem, skolēniem un invalīdiem.
 • Tiks turpināta speciālu pacēlāju ierīkošana pie mājām, kurās dzīvo cilvēki ar kustību traucējumiem, kā arī tiks piešķirti pabalsti dzīvokļu pielāgošanai šādu cilvēku vajadzībām.
 • Tiks strādāts pie vides pielāgošanas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Partija „Vienoti Latvijai”.

 • Saglabāsim sociālos pabalstus Rīgas iedzīvotājiem esošā apmērā.
 • Saglabāsim bezmaksas transportu senioriem un pārējām sociālajām grupām.
 • Ieviesīsim atvieglojumus pilsētas uzņēmumiem, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Centriskā partija „Latvijas Zemnieku Savienība”.

 • Turpināsim attīstīt sociālo dzīvokļu celtniecību. Izmantojot Eiropas Savienības fondus, veicināsim servisa dzīvokļu un grupu māju izveidi cilvēkiem ar invaliditāti.
 • Pielāgosim pilsētas sabiedrisko transportu (t.sk taksometrus) cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvietosim pieturvietās Rīgas sabiedriskā transporta kartes, norādot pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī nodrošināsim audioālo pieejamību neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem.
 • Uzlabosim vides pieejamību (piebrauktuves, uzbrauktuves, t.sk. cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī nodrošināsim audioālo pieejamību neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem.
 • Izveidosim speciālas darbnīcas cilvēkiem ar invaliditāti nodarbināšanai pašvaldību uzņēmumos, kā arī veicināsim attālinātā darba iespējas jaunajiem vecākiem, jauniešiem un citām riska grupām.

Politiskā partija „Alternative”.

 • Atbalstīsim pašvaldības uzņēmumu dalību projektos, piesaistot investīcijas, lai uzlabotu iedzīvotājiem sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Rīcības partija.

 • Saglabāt bezmaksas sabiedrisko transportu pensionāriem, skolēniem, invalīdiem un paredzot iespēju uz bezmaksas sabiedrisko transportu visiem pilsētas iedzīvotājiem.
 • Pēc Austrijas parauga uzstādīt ātruma vaļņus pie tramvaju pieturām ietves augstumā, kas dotu iespēju pilnvērtīgi izmantot zemās grīdas tramvaju darbību veciem cilvēkiem, māmiņām un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vienlaikus samazinot braukšanas ātrumu automašīnām un paaugstinot drošību.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija.

 • Sadarbosimies ar nevalstiskām organizācijām, sabiedrības veselīga dzīvesveida veicināšanā un izglītošanā. Veidosim un atbalstīsim jauniešu un senioru fizisko aktivitāšu klubus, nodrošinot tos ar speciālistiem. Veicināsim tautas sporta attīstību pilsētas mikrorajonos.
 • Gādāsim, lai katrs nespējīgais rīdzinieks no slimnīcas nokļūtu mājās bez maksas.
 • Uzlabosim Rīgas veselības iestāžu ēkas un telpas

Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība „Par Neatkarīgu Latviju!”, Latvijas kustība „Solidaritāte”.

 • Noteikt un nodrošināt sociālo māju, dzīvokļu, bērnu dārzu un pansionātu iekārtošanu nepieciešamajā daudzumā. Saglabāt braukšanas maksu pilsētas sabiedriskajā transportā.

Partija „Vienotība”.

 • Moderns sociālais dienests pabalstus piešķirs tā, lai darbaspējīgiem cilvēkiem atmaksātos strādāt, nevis saņemt pabalstus, bet sociālās drošības tīkls „nepazaudēs” nevienu.

Partija „Par Dzimto Valodu”.

 • Cilvēki ar invaliditāti nav pieminēti

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.

 • Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem.
 • Rīga būs pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ikvienam nodrošināsim vieglu piekļuvi visām ikdienā svarīgākajām kultūras un sadzīves vietām.

Latvijas Zaļā partija.

 • Padarīsim Rīgu pieejamu ikvienam. Cilvēkiem ar invaliditāti palielināsim piekļuvi publiskajai telpai, iestādēm un transportam
 • Bērniem ar īpašām vajadzībām rīkosim ar citiem bērniem kopīgas vasaras nometnes. Ieviesīsim programmu „Naudu kopējam!”. Mammai vai tētim – par sava bērna ar īpašām vajadzībām kopšanu. Bērnam – par savas mātes, tēva vai vecvecāku kopšanu.

Reformu partija.

 • Divu gadu laikā izstrādāsim mūžizglītības un interešu izglītības attīstības programmu, iedibinot sadarbību ar izglītības iestādēm un privātām iniciatīvu grupām.

Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *