Latvijas arhitektūras gada balvas finālisti – likuma pārkāpēji
Latvijas arhitektu savienības organizētajā konkursā „Latvijas arhitektūras gada balva 2012” finālistu sarakstā iekļuvuši divi objekti, kuros konstatēti vairāki likuma pārkāpumi – Latvijas mākslas akadēmijas ēka un Dobeles vēsturiskais tirgus laukums. Mākslas akadēmija jaunā korpusa nodošana ekspluatācijā ir apstrīdēta tiesā, bet Dobeles tirgus laukums atzīts par negatīvu piemēru, kuram nevajag sekot.

2012.gadā Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” vērsās Labklājības ministrijā, Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, kā arī Pieminekļu aizsardzības inspekcijā ar lūgumu vērtēt Dobeles vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukciju, jo „Apeirons” norādīja uz vairākiem Būvniecības likuma pārkāpumiem. Visas iesaistītās puses vienojās šo objektu izcelt kā negatīvo piemēro Latvijas mērogā.

Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs: „Vides pieejamības prasības iekļautas likumdošanā jau kopš 2001.gada, bet joprojām ir visai savāda izpratne par tām un nereti arhitekti šīs prasības vienkārši ignorē. Šāda situācija nav pieļaujama un mēs uzskatām, ka tas būtu kauns gan Latvijas arhitektu savienībai, gan arī visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, ja šādi negatīvi piemēri tiktu apbalvoti un īpaši izcelti.”

Latvijas Mākslas akadēmijas ēkā konstatēti 15 likuma pārkāpumi, uz kuriem norādīja „Apeirons” vides pieejamības speciālisti un aicināja gan arhitektu, gan Mākslas akadēmiju situāciju uzlabot. Arhitekts Andis Sīlis norādīja, ka ir informēts par atkāpēm no likuma un atteicās no turpmākas pieejamības risinājumu uzlabošanas. Pēc vairākkārtējām pārrunām, apvienība „Apeirons” vērsās tiesā ar lūgumu anulēt akadēmijas pieņemšanu ekspluatācijā un tiesa atzina apvienības prasību par pamatotu.

Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs: „Saskaroties ar tik noraidošu un ignorējošu attieksmi, mums diemžēl nekas cits neatliek kā vērsties pie tiesību uzraugošajām institūcijām. Latvijas Mākslas akadēmija, gluži kā Dobeles tirgus laukums ir piemērs, no kura vajadzētu izvairīties un arhitekts būtu nevis jācildina, piešķirot arhitektūras balvu, bet gan jāmudina pārveidot ēku tā, lai tā būtu pieejama ikvienam cilvēkam.”

Tāpat „Apeirons” pārstāvis norāda, ka vides pieejamības prasības nav tikai cilvēku ar invaliditāti iegriba vai nepamatota prasība. I.Balodis uzsver, ka pieejamība nepieciešama gan jaunajiem vecākiem, gan cilvēkiem ar īslaicīgu invaliditāti, piemēram, lauztu kāju, kā arī gados vecākiem cilvēkiem.

Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs: „Visā Eiropā un citās attīstītās pasaules valstīs šīs prasības ir pašsaprotamas un tiek ievērotas. Pie mums ar likumdošanu arī it kā viss ir kārtībā, bet, kā mēs ikdienas darbā redzam, likums tiek klaji ignorēts. Ja cilvēks nesamaksā nodokļus, viņš tiek sodīts par likuma pārkāpšanu. Tas ir saprotami un visiem pieņemami, bet, ja arhitekts ignorē Latvijas un starptautisku normatīvu aktu prasības attiecībā uz cilvēktiesībām, viņš tiek virzīts arhitektūras balvas saņemšanai. Šāda situācija nav pieņemama 21.gadsimtā civilizētā Eiropas Savienības valstī.”


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *