LM aicina izteikt viedokli par drošības pasākumiem publiskos pasākumos
No 2013.gada 5.marta līdz 5.aprīlim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, izsakot viedokli par Labklājības ministrijas (LM) sagatavotajiem grozījumiem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā.

Lai piedalītos publiskajā apspriešanā, interesenti var priekšlikumus iesniegt rakstveidā, nosūtot tos pa pastu Labklājības ministrijai, Rīgā, Skolas ielā 28, LV 1313, kā arī, sūtot informāciju elektroniski uz e-pastu: baiba.abersone@lm.gov.lv.

Grozījumi likumā 2013.gada 28.februārī ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā. Ar likumprojektu var iepazīties LM interneta vietnē sadaļā "Aktuāli" – "Tiesību aktu projekti": www.lm.gov.lv/upload/tiesibu_aktu_projekti_2/lmlik_180213_publik.pdff. Aptaujas anketa ir pieejama sadaļā "Aktuāli": http://www.lm.gov.lv/news/id/4378.

Grozījumi paredz, ka publisko pasākumu organizatoriem būs pienākums pārtraukt pasākumu, ja riska novērtējumā būs secināts, ka pasākuma norise apdraud vai var apdraudēt tā dalībnieku vai apmeklētāju dzīvību un veselību. LM uzskata, ka šādi grozījumi ļaus pilnveidot sabiedrības drošību un novērsīs apdraudējumu pasākumu apmeklētāju un dalībnieku, īpaši bērnu, veselībai un dzīvībai.

Tas nozīmē, ka pirms publiskiem pasākumiem tā rīkotājiem sadarbībā ar kompetentām iestādēm būs jāveic riska novērtējums. Ja kompetentās iestādes konstatēs dzīvībai vai veselībai būtiskus apdraudējumus, pasākuma organizatoram būs pienākums publisko pasākumu pārtraukt vai atcelt.

Līdz šim pārtraukt vai atcelt publisku pasākumu varēja tikai tādos gadījumos, kad to pieprasīja par tehnisko drošību atbildīgā persona vai Valsts policijas atbildīgā amatpersona sakarā ar draudiem pasākuma apmeklētāju vai dalībnieku drošībai.

Atgādinām, ka X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā 2010.gada vasarā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vairākkārt saņēma ziņojumus par bērnu pakļaušanu veselības un dzīvības apdraudējumam Latvijas klimatiskajiem apstākļiem neierastā karstuma dēļ.

www.lm.gov.lv

 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *