Tikšanās ar Rīgas domes Apsaimniekošanas pārvaldes vadītāju Ingrīdu Mutjanko
2011. gadā tika izveidots vienots Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Departamenta pārvaldē ietilpst arī atbildība par dzīvnieku mājvietām, kā arī kapsētu pārvalde.

Mājokļu un vides departaments uzskata, ka dzīvokļu īpašniekiem jākļūst par saimniekiem pašiem savā mājā. Jo daudzdzīvokļu mājās ir ne tikai katra atsevišķais dzīvokļa īpašums, bet arī kopīpašums- koridori, inženierkomunikācijas, jumts, pagrabs un stāvvads līdz dzīvoklim. Lai to visu varētu veiksmīgi apsaimniekot, vēlams, lai dzīvokļu īpašnieki paši izveido savu apsaimniekotāju biedrību un apsaimnieko savu māju.

Pārsvarā dzīvokļos ir ūdens skaitītāji, kuri ir dzīvokļa īpašnieka īpašums un kuri jāverificē 1x 4 gados. Mājas pārvaldnieks mēnesi pirms verifikācijas beigām brīdina, ka beidzas verifikācijas termiņš. Beidzoties verifikācijas termiņam, tiek uzrēķināts normatīvais ūdens patēriņš un tas ir 10 m3 ūdens uz katru dzīvoklī deklarēto personu, 6 m3 aukstais ūdens, 4 m3 karstais ūdens. Tāpat tiek aprēķināts, ja dzīvoklī nav ūdens skaitītāja. Rīgā apmēram 15 % dzīvokļu ir bez ūdens skaitītājiem, un, ja 3 mēnešus pēc kārtas nav iesniegti ūdens rādītāji, tad ūdens patēriņš tiek aprēķināts ņemot vidējos patēriņa rādītājus.

Ja dzīvokļa īpašnieks plāno izbraukt (atvaļinājuma utt.) uz ilgāku laiku, vajadzētu obligāti par to paziņot pārvaldniekam, kurš nav tiesīgs šīs ziņas sniegt trešajām personām. To var paziņot rakstiski vēstulē vai pa e-pastu un atgriežoties uzrādīt komandējuma lapu vai transporta biļetes. Tad var lūgt neaprēķināt sadzīves atkritumu izvešanas un lifta lietošanas maksu.

Bieži vien mājās ir starpība starp reālo un faktisko ūdens patēriņu pēc skaitītāja, un tad šīs korekcijas rezultātā katrā dzīvoklī iedzīvotājiem tiek uzrēķināta ūdens patēriņa starpība.

Katram dzīvokļa īpašniekam būtu lietderīgi iepazīties ar MK noteikumiem nr. 1013 „Kārtība kādā tiek veikti norēķini par komunālajiem pakalpojumiem”.

lai mainītu šo situāciju un disciplinētu dzīvokļu īpašniekus nepārkāpt likumus, Ekonomikas ministrijā ir izveidota darba grupa. Sagatavoti grozījumi, kuros paredzēts, ka, ja ūdens patēriņa korekcija 3 mēnešus pēc kārtas pārsniegs 20 %, tad jāraksta iesniegums pārvaldniekam, lai tiktu noskaidrots iemesls šādai korekcijai. Šobrīd pārvaldniekiem ir dota iespēja reaģēt uz šādu iesniegumu 6 mēnešu laikā. Grozījumos paredzēts, ka jāreaģē 1-2 mēneša laikā. Pārvaldnieki attaisnojas, ka neviens šādus iesniegumus neraksta un nesūdzas. Mēdz būt ļoti lielas starpības, kuras rodas no īpašnieku nepareizi uzrādītiem rādītājiem.

Tāpat grozījumos ir paredzēts, ka, ja rodas šīs korekcijas, mājas pārvaldniekam ir jāiet pārbaudīt dzīvokļos ūdens skaitītāju rādījumus un, ja dzīvokļa īpašnieks neļauj pārbaudīt šos rādījumus, tad korekciju uzskaitīt tikai nepārbaudītajiem dzīvokļiem. Bez tam pārvaldniekam ir tiesības lemt par skaitītāju nomaiņu visā mājā un šie skaitītāji būs ar attālinātu rādītāju nolasīšanas iespēju. Bet iedzīvotājiem būs jāmaksā par skaitītāju nomaiņu, vai arī tiks paredzēta iespēja tos nomāt.

Nākamā lieta, ko noteikti vajadzēs zināt iedzīvotājiem, ir MK noteikumi Nr. 1014, kurā reglamentēta kārtība kādā tiek aprēķināta maksa par kvadrātmetru. Pārvaldniekam katru gadu jāsastāda katrai viņa apsaimniekošanā esošai mājai apsaimniekošanas tāmi līdz 15. oktobrim un jāiepazīstina ar to dzīvokļu īpašnieki.

Rīgas namu pārvaldniekiem 2 reizes gadā jāveic mājas vizuālā apskate.

Ar šī gada 1. jūliju ieviesta mājas lieta, kurā jābūt šo apsekojumu aktiem.

Veicot apsekošanu un konstatējot bojājumus, pārvaldnieks ir tiesīgs sastādīt remontdarbu vai nomaiņas tāmi un aprēķināt, cik no katra dzīvokļa īpašnieka pienākas. 30 dienu laikā ar tāmi var iepazīties un to apstiprināt vai noprotestēt (līdz15. novembrim).

Ir gadījumi, kad tek jumts, un pārējo stāvu dzīvokļu īpašnieki atsakās maksāt par jumta remontu. Tad pēdējā stāva dzīvokļu īpašnieki var griezties tiesā pret kopīpašuma lietotājiem lai kompensētu zaudējumus, ja ir noraidīta remontu tāmes apstiprināšana.

Savu dzīvokli var apdrošināt, bet apdrošinot pēdējo stāvu dzīvokļus, jārēķinās ar to, ka apdrošinātāji uzliek lielāku pašriska summu..

Ja neviens tāmi nav apstrīdējis, tad pārvaldnieks pats izlemj un izveido nākamā gada maksājuma lielumu.

Rīgā pašvaldības pārvaldē bija 5208 mājas, tagad palikušas 4200, pārējās jau pārņēmuši dzīvokļu īpašnieki savā pārvaldīšanā, veidojot reģistrētas biedrības. Biedrības jāreģistrē, jo mājas apsaimniekošanai nepieciešams konts bankā, kuru var izveidot tikai juridiska persona. Ja māja ir maza (līdz 5 dzīvokļiem), tad var veidot savstarpējās apsaimniekošanas kopīpašuma līgumu un nereģistrēt.

Ja mājā gadās avārija, tad, kā paredzēts punktos 23,24,25, mājas pārvaldnieks neapziņojot iedzīvotājus reaģē ātri un tiek veikti darbi, par kuriem pēc tam tiek uzlikta papildus apsaimniekošanas maksa. Ja redzat, ka rēķinā uzrādās papildus maksājumi, tad ir jāraksta iesniegums ar lūgumu sniegt paskaidrojumu.

Kopsapulcē var pilnvarot kādu personu, kura uzturēs sakarus ar pārvaldnieku, tad arī avārijas gadījumā šī persona var būt klāt avārijas seku novērošanas darbiem un izvērtēt cik īsti šie darbi izmaksā. Kā arī šī persona varētu būt klāt mājas ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanā katru mēnesi, kā arī individuālo skaitītāju pārbaudēs.

Tikko ir atvērts jauns Rīgas domes Klientu pieņemšanas centrs Brīvības ielā 49/53, kurā var griezties ar jautājumiem, kā arī zvanīt un arī saņemt bukletus par apsaimniekošanu. Mājas lapā daļēja informācija ir arī krievu valodā.

„Rīgas namsaimnieka” pārziņā ir arī mājas un atsevišķi dzīvokļi ar sociālo statusu, kuros dzīvo trūcīgas personas. Šajos dzīvokļos īres maksa ir 0,04 santīmi par m2, 50% par patērēto auksto ūdeni un kanalizāciju, un 25% par apkuri. Arī privatizētam dzīvoklim var būt šis statuss, ja dzīvoklī dzīvojošās personas ir trūcīgas.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas fonda ietvaros.


Komentāri
kukazhinja
2012-10-16 22:16:14
Nu ljoti vērtīgs un labs pasākums! Paldies, Irina, par organizēšanu! par mīlju pasēdēšanu un jauko gaisotni! Pie jums ir brīnišķiīgi cilvēki! paldies viesiem! ljoti paliidzeejaat!
Vārds: *
Komentārs: *