Tehniskajiem palīglīdzekļiem un sociālajiem pabalstiem piešķirs papildus finansējumu
Labklājības ministrijas (LM) prioritāšu īstenošanai šogad piešķirs papildu finansējumu 3,8 milj. latu apmērā, paredz piektdien, 17.augustā, valdībā izskatītie 2012.gada valsts budžeta grozījumi. Tos virzīs apstiprināšanai Saeimā.

Lai vairāk nekā četri tūkstoši cilvēku, kuriem ir nepieciešamas tehniskās palīgierīces, piemēram, ratiņkrēsli, protēzes u.c., varētu tās saņemt un iesaistīties darba tirgū un sabiedrībā, valdība LM papildus nolēma piešķirt 749, 6 tūkst. latu. Savukārt 270,1 tūkst. latu šim mērķim novirzīti, pārdalot LM iekšējo finansējumu. Līdz ar to šiem cilvēkiem jau 2012.gada ceturtajā ceturksnī būs nodrošināti nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi, tādējādi saīsinot pēc tiem esošo rindu.

Tāpat papildu līdzekļi paredzēti, lai izmaksātu valsts sociālos pabalstus, kuriem pieaudzis saņēmēju skaits, piemēram, valsts pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem - 148,1 tūkst. latu. Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam papildus piešķirti 348,2 tūkstoši latu. Šo pabalstu piešķir cilvēkiem, kuriem nav tiesību saņemt valsts pensiju, apgādnieku zaudējušiem bērniem, kuri nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ir pārsnieguši 18 gadu vecumu, bet kuriem nav tiesību uz invaliditātes pensiju.

Papildu līdzekļi paredzēti arī izdienas pensiju izmaksai - 402,3 tūkstoši latu, bet piemaksām politiski represētajiem - 2,21 milj. latu.

Papildus tam Labklājības ministrija 2012.gada valsts budžeta grozījumu izstrādes gaitā veikusi esošo un budžetā jau piešķirto resursu pārdali. Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, t.sk., klientu dzīves kvalitāti valsts sociālās aprūpes centros, prioritāri iekšējo līdzekļu pārdalē plānots 779,6 tūkst. latu novirzīt nodrošinātu neatliekamo pasākumu īstenošanu valsts sociālās aprūpes centros.

Savukārt Eiropas Savienības struktūrfondu politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai papildus 2012.gada budžetā plānoti 24,3 milj. latu. Šie līdzekļi galvenokārt paredzēti aktīvo nodarbinātības pasākumu, tostarp, algoto pagaidu sabiedrisko darbu un bezdarbnieku apmācību, īstenošanai.

Līdz ar to kopumā budžeta grozījumu projekts paredz labklājības nozares budžeta palielinājumu par 13,3%. Atgādinām, ka LM pieejamie valsts pamatbudžeta līdzekļi 2012.gadā bija plānoti 215, 04 milj. latu apmērā.

Grozījumi speciālā apdrošināšanas budžetā paredz par 55,6 milj. latu samazināt speciālā budžeta deficītu, jo par 11 milj. latu pieauguši valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumi, savukārt par 66,6 milj. latu pieauguši valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi, tādējādi būtiski uzlabojot situāciju speciālajā budžetā.

http://www.lm.gov.lv/news/id/3788


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *