112 zvanu apstrādes sistēmu nepieciešams uzlabot
Ārkārtējo situāciju palīdzības telefona numura 112 zvanu apstrādes sistēma šobrīd ir morāli un tehniski novecojusi, tai nepieciešami būtiski uzlabojumi un papildinājumi, bet neatliekamiem darbiem šobrīd, pēc Iekšlietu ministrijas aplēsēm, no budžeta būtu jāpiešķir aptuveni 89 000 latu.

Iekšlietu ministrijas ziņojumā par Eiropas vienotā ārkārtējā notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanas problēmām un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu, kas ceturtdien izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, norādīts, ka sistēmai ir nepieciešami uzlabojumi.

"Esošā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēma šobrīd ir morāli un tehniski novecojusi. Tā neatbalsta visas nepieciešamās funkcijas, kā arī nav savietojama ar citu operatīvo dienestu tehniskajiem risinājumiem," atzīts ziņojumā.

Lai nodrošinātu vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbību līdz 2012.gada beigām, nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kas sistēmu uztur, piešķirt 89 100 latus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

IeM darba grupa, kas vērtēja sistēmas darbību, secināja, ka pašlaik izsaukumu nav iespējams pāradresēt vienlaicīgi uzreiz vairākiem dienestiem, nevar nodot citam dienestam papildus datus par notikumu, un izsaukuma saņēmējs nevar saņemt informāciju no dienesta, kam pāradresēts izsaukums, arī papildus datus par notikumu nevar nodot palīdzības sniedzējam.

Dienestiem pašlaik nav vienotas kartogrāfiskās sistēmas, nav iespējama pilnīga zvanu audio ierakstīšana, elektroniskā pasta, īsziņas un "e-call" izsaukuma pieņemšana, nav iespējama izsaukuma pieņemšana no personām ar īpašām vajadzībām.

Dienesti piedāvā uzlabot sistēmu, lai n zvana saņemšanas brīdi 112 zvanu apstrādes sistēmā varētu saņemt praktiski izmantojamu informāciju par zvanītāja atrašanās vietu. Tāpat ir jānodrošina pietiekamu ienākošo un izejošo līniju un reģionālo zvanu centru skaitu, iespēju pieņemt elektroniskā pasta, SMS un e-call izsaukumus, iespēju pieņemt un apstrādāt izsaukumus svešvalodā, kā arī ieviest automātisku izsaukumu pāradresāciju.

Darba grupa arī saņēma priekšlikumu ieviest iespēju ierakstīt izsaukuma audio, kas būtu ērti un savlaicīgi (sarunas laikā, nekavējoties pēc sarunas beigām) pieejams dispečeram un nosūtāms konkrētajam palīdzības sniedzējam. Piedāvāts arī nodrošināt iespēju detalizēti (pa dienestiem, pa reģioniem) uzskaitīt pāradresētos zvanus, neatbildētos zvanus, zvanu ilgumu gaidīšanas laiku utt. Tāpat būtu jāizveido vienota programmatūra izsaukumu saņemšanai un apstrādei, bet visiem dienestiem jānodrošina pieeja vienotai ģeotelpiskās informācijas sistēmai, kas kartē atspoguļotu vismaz zvanītāja un notikuma atrašanās vietu (pēc adreses, orientieriem), tuvāko dienestu struktūrvienību atrašanās vietu un palīdzības maršruta plānotāju.

Taču IeM ziņojumā norādīts, ka šogad būtu nepieciešami vizmas 89 100 lati neatliekamiem darbiem - datortehnikas iegādei, lai nomainītu novecojušo tehniku, sakaru aparatūras (telefoncentrāļu) programmnodrošinājuma atjaunošanai un citam tehniskam nodrošinājumam.

www.delfi.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *