VDEĀVK pabeigusi Invaliditātes informatīvās sistēmas pilnveidošanu
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) turpina darbu pie ERAF līdzfinansētā projekta „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” īstenošanas un sešu jauno e-pakalpojumu izstrādes. Saskaņā ar projekta laika grafiku, ir noslēdzies darbs pie Invaliditātes informācijas sistēmas pilnveidošanas.

Šā gada 13.decembrī tika parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts starp VDEĀVK un iestādes Invaliditātes informācijas sistēmas pilnveidošanas darbu veicēju SIA Tieto Latvia par darbu izpildi. Līdz ar to ir noslēgusies būtiska un svarīga projekta darbu daļa, kas turpmāk nodrošinās gan VDEĀVK IIS atbilstību iestādes klientu apkalpošanas procesiem, gan uzturēto klientu datu kvalitāti un to izmantošanas iespējas, kā arī iestādes e-pakalpojumu ieviešanu un klientu apkalpošanas procesu pilnveidošanu, nodrošinot apkalpošanas ātruma un kvalitātes uzlabošanu.

Savukārt šā gada 19.decembrī tika parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts starp VDEĀVK un SIA Tieto Latvia par VDEĀVK arhīvā esošo klientu aktīvo lietu, kuru dati nebija pieejami informācijas sistēmā, atlasi un ievadīšanu informācijas sistēmas datu bāzē, lai nodrošinātu e-pakalpojumu darbību un pieejamību visiem VDEĀVK klientiem. Tādējādi projekta ietvaros kopumā tika digitalizētas 18 000 klientu aktīvās lietas.

Minēto darbu pabeigšana ļaus būtiski uzlabot gan VDEĀVK klientu apkalpošanas procesus, ātrumu un kvalitāti, klientiem ierodoties VDEĀVK klātienē, gan radīs iespēju klientiem, izmantojot e-pakalpojumu nodrošināto klientu attālināto apkalpošanu, samazināt nepieciešamo klātienes vizīšu skaitu, lai saņemtu VDEĀVK pakalpojumus.

Vienlaikus VDEĀVK turpina darbu pie e-pakalpojumu izvietošanas valsts portālā www.latvija.lv. Paredzams, ka pirmie VDEĀVK e-pakalpojumi sabiedrībai portālā būs pieejami 2012.gada sākumā.

Projekts „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” tiek realizēts labklājības nozares strukturālo reformu ietvaros, kuras veic Labklājības ministrija. Kopš pagājušā gada ar ERAF atbalstu tiek īstenoti vairāki modernizācijas projekti labklājības nozarē – Labklājības ministrijā, kā arī 3 ministrijas padotības iestādēs. Projekts tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 545 995 latu apmērā, finansējumu 100% apmērā ir piešķīris ERAF. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada sākumam.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā. Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā.


Papildu informācija:

Jānis Jekševics,

projekta sabiedrisko attiecību konsultants

Tālr.:+371 67686512


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *