Uz vēlāku laiku pārcels atsevišķus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti
Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Invaliditātes likumā, ierobežotu finanšu resursu dēļ pārceļot uz vēlāku laiku jaunu valsts budžeta finansētu pakalpojumu uzsākšanu invalīdiem. Grozījumus otrdien apstiprināja valdība. Par tiem vēl lems Saeima.

Atbilstoši grozījumiem plānots, ka asistenta pakalpojumus izglītības iestādēs cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinās no 2013.gada 1.septembra nevis no 2012.gada 1.septembra, kā bija noteikts līdz šim.

Savukārt asistenta pakalpojumu dzīvesvietā līdz 40 stundām nedēļā ieviesīs no 2015.gada 1.janvāra nevis no 2013.gada 1.janvāra. Arī surdotulka pakalpojumus nodrošinās no 2015.gada 1.janvāra nevis no 2013.gada 1.janvāra.

Šādas izmaiņas nepieciešamas, lai novērstu valsts budžeta izdevumu palielināšanu 52,4 tūkstošu latu apmērā 2012.gadā, 3,7 miljonu latu apmērā 2013.gadā un 3,8 miljonu latu apmērā 2014.gadā. LM uzsver, ka valsts budžeta izdevumu samazināšana, pārceļot uz vēlāku laiku jaunu valsts budžeta finansētu pakalpojumu uzsākšanu, ir samērīgāks risinājums, nekā jau esošu un cilvēkiem piešķirtu pakalpojumu atcelšana vai to apjoma vai kvalitātes samazināšana.

LM norāda, ka piedāvātie grozījumi neparedz atteikties no cilvēkiem likumā noteikto tiesību nodrošināšanas no valsts puses. Tie tikai pārceļ pakalpojumu īstenošanu uz vēlāku laiku ierobežoto finanšu resursu dēļ. Arī Satversmes tiesa ir norādījusi, ka sociālās tiesības ir ļoti nozīmīgas, taču vienlaikus īpašas, atšķirīgas cilvēktiesības, jo šo tiesību realizācija ir atkarīga no katras valsts ekonomiskās situācijas un pieejamiem resursiem, proti, tā ir cieši saistīta ar katras valsts iespējām. Tādēļ arī starptautiskajos dokumentos sociālās tiesības ir formulētas kā vispārīgi valsts pienākumi, atstājot valstīm plašas izvēles iespējas šo tiesību realizācijā, norāda LM.

Piedāvātais tiesiskais regulējums nav pretrunā arī no Satversmes 1.panta izrietošajam tiesiskās paļāvības principam. Minētie pakalpojumi vēl nevienam cilvēkam nav piešķirti, skaidro ministrija.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas 2011.gada augustā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē bija 147 550 cilvēki ar invaliditāti, tajā skaitā ar I grupu - 16 720, II grupu - 75 154, III grupu - 48 226, bērni – 7450.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *