Jūrmalā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piedāvās dienas aprūpes centra pakalpojumus
Jūrmalā izveidots jauns sociālais pakalpojums - dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas centrs darbojas darbdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 Nometņu ielā 2a - 117.

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (LP) aicina vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties izmantot jauno sociālo pakalpojumu - dienas aprūpi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojums pieejams bez maksas, to pilnībā finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF). Centra mērķis ir attīstīt bērnu sociālās un pašaprūpes iemaņas atbilstoši viņu intelektuālajām spējām, veicināt bērnu saskarsmi ar sabiedrību, kā arī atbalsts mērķa grupas bērnu vecākiem, sniedzot "atelpas brīdi" un bērnu uzraudzības un pieskatīšanas pakalpojumu.

Dienas centrā var pieteikt Jūrmalas pilsētā deklarētus bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (arī garīga rakstura) no 3 līdz 18 gadu vecumam. Dienas centrs paredzēts bērniem, kuri nespēj iekļauties pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu speciālās programmas sistēmā vai atrodas mājas apmācībā, bet kontakti ar vienaudžiem un citiem sabiedrības locekļiem ir vajadzīgi.

Plašākai informācijai un uzziņām var vērsties domes Labklājības pārvaldē; e-pasts: labpa@inbox.lv, kā arī pa tālr. 67767316 - LP vadītāja Laima Grobiņa; katru darba dienu plkst. 9.00-17.00; 29196010 (LMT) - projekta vadītāja Sarmīte Blūzmane; 27818126 (LMT) - Dienas centra vadītāja Mirdza Liepiņa, katru darba dienu plkst. 9.00 - 13.00.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *