Iespēju tilts Valmierā
Fonds „Iespēju tilts” darbu sāka šī gada 8. martā. Tā ir Sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un uzlabotu sociālās labklājības celšanu, lai aktivizētu pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē personām ar invaliditāti un maznodrošināto personu grupai, kā arī šīm personām sniegt nepieciešamo informāciju par viņiem interesējošiem jautājumiem; piedāvāt apgūt jaunas darba prasmes (amatniecības); mācīties ar interneta palīdzību saņemt nepieciešamo informāciju un saņemt jurista pakalpojumus.

Fonda galvenais mērķis ir izveidot darba rehabilitācijas centru cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā Darba rehabilitācijas centrā paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti radīt ikdienā nodarbošanos atbilstoši viņu spējām un savus radītos darbus pārdot veikalā, kurš būs iekārtots šajā mājā.

Lai cilvēkus no tuvējiem pagastiem un arī valmieriešus varētu atvest un rehabilitācijas centru, paredzēts iegādāties arī transportu.

Personas ar invaliditāti vairākkārt izteikuši vēlmi mācīties dažādas amatprasmes (aušanu, tamborēšanu, pērļošanu, batikošanu, šūšanu, ādas suvenīru gatavošanu, zīda apgleznošanu, floristiku u.t.t.), tās ik pa brīdim mainās attiecībā no pieprasījuma.

Viens no Fonda uzdevumiem ir piedāvāt informāciju un apmainīties ar pieredzi kā pārvarēt vientulību un atstumtību, un palīdzēt tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, kā arī tiem, kuri vēlas piedalīties un palīdzēt (brīvprātīgie), un varbūt nezin kā palīdzēt, lai attīstītu un atvērtu sabiedrību sadarbībai.

Aicinām pieteikties cilvēkus ar invaliditāti, kuri jūtas vientuļi, bet labprāt dalītos ar savu dzīves pieredzi un ilgojas rast savai ikdienai jēgpilnu dzīvi.

Tāpat aicinām cilvēkus, kuri ir apguvuši dažādas dzīvei noderīgas prasmes un labprāt dalītos ar tām un iesaistītos brīvprātīgo darbā, lai palīdzētu ar savu padomu un kopā radītu dzīvei noderīgas lietas, priecātos un skumtu par veiksmēm un neveiksmēm.

Aicinām ciemos, lai Jūs redzētu nepieciešamo darbu apjomu un mēs pastāstīsim sīkāk par savu sen loloto sapni, kuru izdevās realizēt satiekot cilvēkus, kuriem tas arī ir sens sapnis.

Mums vēl nepieciešams iekārtot vairākas telpas:

  • darba terapijas telpas cilvēkiem ar invaliditāti un garīgu atpalicību (5 telpas nodarbībām un atpūtai, 106 m2);
  • datorpakalpojumu centru, kur prasmes un pakalpojumus saņems cilvēki ar invaliditāti un maznodrošinātie cilvēki (40 m2);
  • rokdarbu darbnīcu (šūšanas, adīšanas, aušanas, ādas priekšmetu gatavošanas, floristikas, pērļošanas un suvenīru gatavošanas, 36 m2);
  • saimniecisko pakalpojumu centru (veļas mazgāšanas, virtuvi, 14m2);
  • izstādi – veikalu (darbu pārdošanai, 23 m2).

Vienlaicīgi ar telpu labiekārtošanu veicam organizācijas prezentācijas pasākumus, lai piesaistītu klientus un meklētu mecenātus, ziedotājus un sponsorus.

Aicinām brīvprātīgos, kuri gribētu un varētu palīdzēt ar savu izdomu darba telpu sakopšanai un sekmētu organizācijas darbu, lai organizācija varētu uzsāktu savu darbību.

Ceram uz Jūsu atbalstu un jau iepriekš pateicamies par jebkādu palīdzību.

Telpas atrodas pilsētas centrā: Garā iela 10, Valmierā.

http://www.draugiem.lv/iespejutilts

Komentāri
Oskars
2011-08-31 13:46:13
Šāda centra izveide būtu svētīga arī cilvēkiem no visas Vidzemes. Lai izdodas!
Agrita
2011-08-31 23:52:00
Piekrītu pirmajam komentāram, vienīgi paliek jautājums ko darīt lauciniekiem? Iesaistītos , ja dzīvotu Valmierā
Agritai
2011-09-01 14:02:12
Tur bija minēts, ka plāno iegādāties transportu, lai centrā nogādātu cilvēkus no tuvējiem pagastiem.
Jānis
2011-09-02 13:55:51
Tieši tā! Būs transports, ar kuru cilvekus no reģiona nogādāt uz centru! Droši variet iesaistīties: http://www.draugiem.lv/iespejutilts
Vārds: *
Komentārs: *